Demi doux

Demi doux (fr.) oznaka poluslatkoga tipa vina.

Povezano

Pektolitički enzimi

Pektolitički enzimi kataliziraju razgradnju (hidrolizu) pektina. Tih enzima ima u masulju, ali se i kao enološka ...

Nitrofoskal

Nitrofoskal je umjetno gnojivo za koje češće koristimo akronim NPK. Vidi: gnojidba vinove loze

Mycoderma aceti

Mycoderma aceti je stari naziv za rod Acetobacter kojem pripadaju mnogobrojne vrste. One u nekim uvjetima mogu ...
Novosti