Darnekuša

Vidi: drnekuša crna

Povezano

Lozin lisni miner

Lozin lisni miner (Holocacista rivillei Stt) je u prošlosti registriran kao štetnik na vinovoj lozi u Dalmaciji, na

Crni lom

Crni lom pocrnjivanje, plavi lom, mastiljavost, nazivi su za jednu te istu manu vina, što se manifestira kod ...

Vendler Josip

Vendler Josip(1864.-1910.) bio je učitelj poljodjelstva u Križevcima i u Šibeniku. Radeći na obnovi vinogradarstva ...
Novosti