Vinogradarstvo

Vincilir

Vincilir (njem. Winzer, mađ. vinzeller) je vinogradar i čuvar (pudar) vinograda - gorica, koji u manjim (crkvenim -

Vinika

Vinika je jedno (uz vinjaga i loznica) od imena šumske samonikle vrste iz roda loze. Vidi: vinova loza i Vitis ...

Vinjaga

Vinjaga je hrv. ime za samoniklu vinovu lozu, Vitis silvestris, još zvanu šumska loza, vinika i loznica. Vidi: ...

Vinograd

Vinograd (istoznačnice; lozje, trsje) je  organizirana cjelina, sklop većeg broja zasađenih trsova vinove ...

Vinogradišće

Vinogradišće je naziv za zapušteno mjesto gdje je nekada bio vinograd. Istoznačnice: vinogradina, vinogradišće, ...

Vinova loza

Vinova loza je hrvatski naziv za jednu od vrsta iz roda loze, koju pobliže označavamo još kao europska, domaća, ...

Vinum pucinum

Vinum pucinum je jedna od neriješenih zagonetaka antike (julijevske epohe u Istri) za koju npr. nema odgovora ni na

Viognier

Viognier naziv jednog od brojnih bijelih francuskih kultivara grožđa (čije se porijeklo povezuje i sa hrvatskom ...

Viroidi

Viroidi su uzročnici biljnih, životinjskih i ljudskih bolesti. Manji su od virusa, a građeni od ribonukleinskih ...

Virusi

Virusi (lat. otrovi) su uzročnici mnogih bolesti kod životinja i ljudi, te kod bilja pa i kod vinove loze. Oni su ...

Virusna infektivna degeneracija loze

Virusna infektivna degeneracija loze je uz virusno oboljenje uvijenosti lišća loze (engl. Grapevine leaf roll ...

Vitaceae

Vitaceae je latinski botanički naziv porodice (Familie) lozice, kojem pripada rod (Genus) loze (lat. bot. naziv ...

Viteus vitifoliae Fitch

Viteus vitifoliae Fitch je latinski znanstveni naziv za trsnu uš, koja se je u prošlosti u Hrvatskoj zvala i ...

Vitica

Vitica je organ na ljetorastu vinove loze, izrastao na koljencu (nodiju), nasuprot pupa (nastao preobrazbom lista).

Vitis

Vitis je u sistematizaciji bilja botanički latinski naziv roda čiji je hrvatski naziv loze iz porodice (Familia) ...

Vitis vinifera L.

Vitis vinifera L. je latinski  botanički naziv za europsku (plemenitu, kulturnu, domaću) vinovu lozu. Loze su ...

Vitis vinifera, subspecies silvestris

je naziv šumske vinove loze (u vinorodnim područjima Hrvatske i u Hercegovini – BIH, zvane vinjaga i vinika) iz ...

Vlaška

Vlaška je naziv kultivara vinove loze što se uzgaja na području Kaštela i trogirske Zagore. Nema podataka o njenom ...

Vlaška

Vlaška je naziv kultivara vinove loze što se uzgaja na području Kaštela i trogirske Zagore. Nema podataka o njenom ...

Vršikanje

Vršikanje je naziv za poslove u okviru zelene rezidbe kojim se ručno zalamaju ili u velikim plantažnim vinogradima ...

Vugava

Vugava (još i viškulja i bugava) najpoznatija viška vinska sorta (iako je u ukupnim vinogradarskim površinama otoka

Vunasta lozina uš

(Pulvinaria vitis) je termofilni štetnik na vinovoj lozi, pa je to razlog što se pretežno i nalazi u vinogradima ...

Začinak

Začinak je sorta bojadisar, koja se uzgaja kao prateća u nasadima crnoga grožđa (pretežito u Srbiji gdje je drže ...

Zadarka crna

Zadarka crna vinska sorta (novim Pravilnikom NN 172/04. preporučeni je kultivar u podregiji Sjeverna Dalmacija) ...

Zalamanje zaperaka

Zalamanje zaperaka je naziv za jedan od poslova zelene rezidbe kojim se još mladi zaperci (ljetorasti izrasli u ...

Zaperak

Zaperak je mladica drugog reda izrasla iz ljetnog (zaperkovog) pupa, koji se formira u pazušku lista na ljetorastu.

Zelen

Zelen (njem. naziv Heiner grüner)je  u nas poznatiji pod imenom zelenac slatki bijeli. Ta se sorta ponovno vraća u ...

Zelena berba

  Zelena berba je jedna od radnji iz okvira zelene rezidbe kojom se nastoji smanjenjem uroda (odstranjenjem

Zelena galica

Zelena galica je uobičajen naziv za željezov sulfat (FeSO4). U vinogradarstvu se koristi kao sredstvo za ...

Zelena lozina stjenica

Zelena lozina stjenica je jedna od oko 25.000 vrsta kukaca iz podreda raznokrilaca (koji se lat. označava ...

Zelena plijesan

Zelena plijesan je i jedna najčešće spominjana antibakterijska čije je ime penicilin (a znanstveni naziv ...

Zelena rezidba

Zelena rezidba je naziv za sve oblike rezidbe (u našem primjeru vinove loze) u doba vegetacije (tj. od kretanja do ...

Željezo

  Željezo u grožđe dospijeva iz tla, putem korijenovog sustava, a odatle prelazi u grožđe i ...

Željezov sulfat

Željezov sulfat je uobičajen naziv za željezov sulfat (FeSO4). U vinogradarstvu se koristi kao sredstvo za ...

Zibidrag

Zibidrag je istoznačnica za crljenak kaštelanski, plavac mali crni.

Žičnjaci

Žičnjaci (čije se ličinke zbog izgleda nazivaju još i drotari, odnosno žičnjaci) su kukci iz reda kornjaša ...

Žiložder

Žiložder je rjeđe upotrebljavani naziv za trsnu uš, filokseru. Suvremeno latinsko znanstveno ime ovog štetnika ...

Zinfandel

U III. izdanju ovog leksikona zapisano je kako se u stranoj stručnoj literaturi z. najčešće opisuje kao ...

Žlahtnina

Plemenka je zajednički naziv za veći broj sorata, od kojih su kod nas i u svijetu najraširenije plemenka bijela i ...

Zlatarica

Zlatarica je preporučena sorta bijeloga grožđa u podregiji Dalmatinska zagora (NN 172/04.). S obzirom na dobru ...

Zlatarica

Zlatarica je preporučena sorta bijeloga grožđa u podregiji Dalmatinska zagora (NN 172/04.). S obzirom na dobru ...

Zlatica vinova

Zlatica vinova (Haltica ampelophaga) je kukac iz porodice zlatica (kao i lozin pisar), koji veće štete pričinja u ...

Zlorod

Zlorod je u nekim krajevima Hercegovine istoznačnica za blatinu.

Zobatice

Zobatice je zajednički naziv sorata grožđa za potrošnju u svježem stanju. Grožđe zobatica, koje se češće naziva još

Žukva

Žukva je naziv jedne od mnogobrojnih vrsta vrba (rod Salicaceae kojem pripada veći broj vrsta, između ostalih i ...

Župljanka

Župljanka je vinska sorta bijelog grožđa nastala oplodnjom „crnih“ roditelja: prokupca i pinota crnog. Prema ...

Žutac

Žutac je jedna od većeg broja istoznačnica (sinonima) vinske sorte kujundžuša. To je ime dobila zbog prozirne, ...

Žuti grozdov moljac

Žuti grozdov moljac je (Eupoecilia ambiquella), opasan štetnik. U sjeverozapadnim vinorodnim područjima RH češći je