Vino i društvo

Biblija o vinu, vinogradu i grožđu

Biblija ili Sveto pismo uz sve poznate atribute, od kojih je temeljni onaj da je u njoj sadržana riječ božja, ...

Ljubljanović Srećko

Ljubljanović Srećko (1933.-2013.) profesor povijesti i autor s tog podučja, a na temu vinogradarstva i vinarstva ...

Napojnica

Vidi: likov, aldomaš,propinacija

Nazuvak

Nazuvak (tur. tozluk, dizluci, fr. getra, gamaše, kod vinogradara na Krku i Vinodolu homaše.), dokoljenica sašivena

Nepeuth

Nepeuth (nêpeuthês) bilje koje su stari Grci stavljali u nektar (tj. u vino), jer je uz ublažavanje bola još i ...

Nerezine

Nerezine su zapušteno mjesto gdje je nekada bio vinograd. Istoznačnice: vinogradina, vinogradišće, nerez, neriz.

Nitratna direktiva

Nitratna direktiva je naziv propisa što ga je donijela EU 12. prosinca 1991. god. (EU 91/676/EEC) u cilju zaštite ...

Nizozemska

Kad se ovdje (slično kao i u Belgiji) loza ne bi uzgajala u staklenicima, o vinogradarstvu ne bismo imali puno što ...

Oceanija

Oceanija obuhvaća za vinogradarsku statistiku dva značajna područja, Australiju i Novi Zeland. Na području O. ...

Održivo vinogradarstvo

Održivo vinogradarstvo je kao i održiva poljoprivreda smijer u proizvodnji koji se zalaže za smanjenje ljudskog ...

Oenotria

Oenotria (čit. Enotrija) je Zemlja vina, još iz antičkog starogrčkog doba naziv za područja južne Italije, koja su ...

Oinos

Oinos je grčki naziv za akloholno piće koje su Latini nazivali vinum, da bi odatle prešla u mnoge druge jezike. ...

OIV

OIV je akronim naziva Međunarodne organizacije za lozu i vino čije ime na fr. glasi Organisation International de ...

Oporaba

Oporaba je hrvatska riječ za engleski izraz recovery koji podrazumijeva oporavak, vađenje iz rude, dobiti natrag, ...

Pasteur Louis

Pasteur Louis (1822.-1895.), po mnogima otac moderne enologije. Prvi je ispravno razjasnio bit alkoholne ...

Pažić Janko

Pažić Janko (1936.-2004.) vinogradar i vinar iz Svetog Ivana Zeline, inicijator očuvanja tradicionalnih običaja ...

Pehar

Pehar(lat. bacar ili bicarium) je  naziv za „čašu” (kupu, ili takvu čašu manjeg sadržaja - kupicu, bokal) posebna ...

Peharnik

Peharnik je naziv osobe koja poslužuje vino (npr. u XIII. st. na bosanskom banovu dvoru). Za tu, prema svemu ...

Perignon

Vidi: Dom(enico) Perignon.

Peru

Peru s vinogradarskim površinama od oko 12.000 ha (u 2001. godini) i proizvodnjom grožđa od oko 1.274.000 dt ...

Pilek

Pilek ili pil kameni stup, “svakodnevno svetište i kmetovo počivalište”, putokaz s likom sveca zaštitnika (u ...

Pilnica

Pilnica je nedavno češće, a u novije dobe sve rjeđe upotrebljavani naziv za vinarski podrum, pivnicu, ...

Pinta

Pinta je udruga i tvrtka koja djeluje od 1988. uzimajući ime od Društva pajdaša od pinte, zvanog još i Društva ...

Pinter

Pinter (njem) je  isto što i bačvar, odnosno zanatlija što izrađuje drvene kace, brente i njima slično drveno ...

Piridin

Piridin je otrovna tvar neugodna mirisa koja se dobiva iz katrana (a čija je empirijska formula C6H5N), pa uz ...

Pivnica

Pivnica je stariji i sve rjeđe upotrebljavani naziv za podrum. U Hrvatskom zagorju, za razliku od kleti, pivnica se

Pivničar

Pivničar je isto što i podrumar. S obzirom da se naziv pivnica, koji je od davnina označavao podrum (poglavito u ...

Pivničarstvo

Pivničarstvo je najstarije alkoholno piće koje je čovjek slučajno otkrio i u relativno kratkom razdoblju od tog ...

Pivski i ledeni podrumi u Regenu

U Regenu postoji oko 20 pivskih i ledenih podruma od kojih se njih 18 nalaze u uličici imenom Pfleggasse. Samo se ...

Pobor Andrija

Pobor Andrija(1865.-1947.) župnik u Triblju, zaljubljenik u vinogradarstvo i vinarstvo, proizvođač pjenušca ...

Podizanje vinograda

Vidi: ekonomija u vinogradarstvu i vinarstvu.

Pokorny Vlado

Pokorny Vlado (1826.-1893.) iz rodne Petrinje, s tri razreda osnovne škole odlazi na zanat u Karlovac, a zatim na ...

Poljoprivredno školstvo

O značaju poljodjelstva “kao temelju države blagostanja” (Benedikt Kotruljić 1458.), odnosno “korijenu i temelju ...

POV

POV je kratica u ovom leksikonu za Pravilnike o vinu koje na temelju Zakonom o vinu (NN 96/03.) ZOV-a (tj. Zakona o

Prirodni čimbenici kakvoće grožđa, mošta i vina

Prirodni čimbenici što utječu na kakvoću grožđa, mošta i vina, a o kojima čovjek prigodom podizanja vinograda mora ...

Prob,Marko Aurelije

Prob, Marko Antonije (232.-282.). rimski vojskovođa i car koji se, uz ostale javne radove, zauzimao i za podizanje ...

Prohibicija

(lat.), zabrana, poglavito proizvodnje i prodaje alkoholnih pića. Uz prohibiciju na vjerskoj osnovi, takve zabrane ...

Propinacija

Propinacija (lat. propina prema S. Ljubljanoviću je u srednjovjekovnom Zagrebu naziv za čin pijenja vina kojim se ...

Radić pl. Ivan

Radić pl. Ivan (1863.-1948.) je veliki pregalac za obnovu vinograda koji su počeli naglo propadati 1891. i narednih

Radovani Žarko

Radovani Žarko (1883.-1974.) član jelšanske obitelji koja se bavi prijevozom vina iz Dalmacije u Rijeku i Trst. U ...

Rakovac Dragutin

Rakovac Dragutin (1813.-1854.) je književnik, prevoditelj, pjesnik, osnivač Narodnog muzeja i aktivan kulturni ...

Recikliranje ambalaže

Recikliranje ambalaže obuhvaća opsežan postupak skupljanja, selektiranja, transporta i preradbe već jednom ...

Red svetog Fortunata

Red svetog Fortunata (akronim - kratica RSF, Ordre de Saint Fortunat, Association Internationale Caritative et ...

Red vitezova vina

Vidi: europski red vitezova vina

Reicher Irena

Reicher Irena (1922.-2004.) po uzoru na svog oca Franju, (koji je 1907. apsolvirao na bivšem Kraljevskom visokom ...

Režek Drago

Režek Drago (1953.-2008.), nakon završene Srednje poljoprivredne škole u Poreču, a zatim i studija agronomije u ...

Rittig Ivan

Rittig Ivan  (1876. - 1949.), ravnatelj vinogradarskih škola u Iloku i Petrinji, a od 1920 do 1935. prof. na Gosp. ...

Rumora Ljubo

Rumora Ljubo (1912.-1985.), agronom, enolog, nakon kratkog službovanja na imanju u Začretju, dolazi u Institut za ...

Rumunjska

Rumunjska je vinogradarska još od antičkih vremena, o čemu svjedoče arheološki nalazi ali i pisani dokumenti. ...

Rusija

U razdoblju 1991.-1995. prosječne vinogradarske površine iznosile su oko 115.000 ha da bi u sljedećem petogodištu ...

Sabâtina

Sabâtina od grč.sábaton, hebrejski - sàbãtã = subota, je riječ koja obilježava slobodnu subotu. Na ...

SAD

SAD u proteklih petnaestak godina (od 1991. do 2005.) zauzimaju četvrto mjesto u svjetskoj proizvodnji vina, dok su

Sangria

Sangria je naziv španjolskog pića, u stvari mješavine crnog vina, voća (limuna i naranče) i šećera (oko 60 g/l). ...

Šantek Miljenko

Šantek Miljenko (1925.-2008.) je nakon završenog studija na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu zaposlen  ...

Satir

Satir (grč. Satyros) je dlakavi demon (niže božanstvo) zatupljena nosa i kozjih ušiju, nogu i repa, glave okićene ...

Selekcija

Selekcija (lat. selection – izbor, odabir) je pojam kojim se (uz brojna druga značenja) opisuju i promjene živih ...

Šerman Nikola

Šerman Nikola (1899.-1967.) prof. i predstojnik zavoda za vinogradarstvo i voćarstvo na Agronomskom fakultetu u ...

Sklonost prilagođavanja kriterija ocjene kakvoći skupine

Sklonost prilagođavanja kriterija ocjene kakvoći skupine redovita je pojava svih ocjenitelja vina. Ako se ocjenjuju

Sluh

Sluh je mehanoreceptivni osjet. Ritual kucanja s čašama prije ispijanja, (u skladu teorije I. P. Pavlova o ...

Sommelier

Sommelier (fr. vinotoča, konobar za vino, vinoslužitelj, čit. somelje) je vinski ekspert okrenut gostu povjerenje ...

Štancl Branko

Štancl Brank (1928.-1987.) autor je brojnih radova iz oblasti marketinga vina i (u zajednici s dr. Vinkom Milatom) ...

Štefanić Ivo

Štefanić Ivo (1901.-1955.), prof. vinarstva na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Ispitujući kiselost ...

Štiglić Kazimir Miro

Štiglić Kazimir Miro (1919.-1997.) učitelj na Seljačkoj gospodarskoj školi u Petrinji, nastavnik v. i v. na ...

Štrkelj Vjekoslav

Štrkelj Vjekoslav (1859.-1939.)je  kao vinogradarski nadzornik i član protufilokseričnog odbora, s Ožanićem ...

Šulek Bogoslav

Šulek Bogoslav je (1816.-1895.) Slovak rođen u Subotištu, dolaskom u Slavonski Brod (tada zvan Brod na Savi) sa 22 ...

Tadejević Vinko

Tadejević Vinko (1914. – 2004.)   nakon završenog studija agronomije 1938. radi kao enokemičar u Zavodu za ...

Talan Adam

Talan Adam (1900.-1972.) je vinogradarski stručnjak i cijenjeni praktičar. S njemačkog preveo knjigu dvorskog ...

Talmudska književnost o vinu

Biblija i to onaj njen dio koji se naziva Stari zavjet, za Židove je vjerska svetinja. Drugu skupinu (usmene) ...

Tambača Andrija

Tambača Andrija (1913.-2013.) vinogradarsko-vinarski djelatnik, autor brojnih stručnih članaka poglavito iz užeg ...

Tavernar

Tavernar je istoznačnica za (lat.), gostioničar, krčmar, pipničar. Kod nas se prvi puta spominje u Vinodolskom ...

Thyonianus

Thyionianus (Thionin sin). Prema jednoj od brojnih legendi Bakho je sin nimfe Tione, pa se ...

Tipično

Tipično je (VT), oznaka koja približno odgovara opisu pod originalno.

Tjelesna osjetila

Suvremena znanost svrstava u somatička (tjelesna) i specijalna (posebna). Somatička osjetila (prema A. Gaytonu) su ...

Toponomastika uz vinogradarske i vinarske pojmove

Toponomastika uz vinogradarske i vinarske pojmovekod nas još uvijek nije odgovorila na brojna složena pitanja iz ...

Trummer Anton

Trummer Anton (?-1889.) sin  je glasovitog ampelografa Franza Xavera Trummera uz kojeg se razvio u vrsnog ...

Trummer Franz Xaver

Trummer Franz Xaver (1870.-1858.) je svjetski znameniti ampelograf koji na poziv Hrvatskog gospodarskog društva ...

Tunis

Tunis proizvede godišnje prosječno od 320.000 (u 2001.) do 468.000  hl vina (1999.), i od 500.000  dt (u razdoblju ...

Turković Greta

Turković Greta (rođ. Pexdr) - (1896.-1978.), u suradnji sa suprugom Zdenkom izradila je akvarel slike za velik broj

Turska

Turska je na azijskom kontinentu uz Kinu i Iran najznačajniji proizvođač grožđa (od 32.000.000 do 36.000.000 dt), a

Udruga enologa

Vidi: L’Union internationale des oenoloques