Vinarstvo

Teško vino

Teško vino (VT) je isto što i gusto vino.

Tip vina

Tip vina je naziv za razvrstavanje vina u odnosu na sadržaj neprevrela šećera. Vina u doslovnom smislu (tj. stolna,

Tiražni liker

Tiražni liker je naziv otopine koja se dobije sljubljivanjem vina, šećera i vinskog kvasca, a koja se neposredno ...

Tiražno vino

Tiražno vino  od fr. vin d’tirage, čit. ven d tiraž) je  naziv za vino koje se dobije nakon sljubljivanja temeljnog

Trikloranisol

Trikloranisol je (akronim TCA), točnije 2,4,6 trikloranisol je sastavina što nastaje u plutu ako su kore hrasta ...

Trocken

Trocken (njem., čit. troken) je  isto što i hrv. suho, tal. secco itd. Vidi: tip vina

Trpko

Trpko (astringent - koji steže) se najčešće opisuje kao okus, iako nas o tome obavještavaju tzv. mehanoreceptori, ...

Ugljični dioksid

Ugljični dioksid (ili ugljik (IV) oksid, kem. empirijski znak CO2) je plin teži od zraka, bez boje, kiselkasta ...

Ukupni ekstrakt

Ukupni ekstrakt u kem. analizi npr. vina  je ukupna količina suhe tvari što zaostane nakon isparavanja (određene ...

Ultramikroelementi

Ultramikroelementi su bioelementi iz kojih su izgrađena živa bića, s tim da se u tu skupinu počela svrstavaju: ...

Uravnoteženo

Uravnoteženo je isto što i skladno, harmonično vino.

Valpolicella

Valpolicella je talijansko crno (crveno) vino iz pokrajine Veneto, i to s povišenih ograničenih vinorodnih položaja

Vin mousseux

Vin mousseux (čit. ven musö), fr. je naziv za pjenušavo vino koje nije proizvedeno u pokrajini ...

Vino espumoso

Vino espumoso je jedan od španjolskih naziva za pjenušavo vino, (i to za vino espumoso natural método tradicional) ...

Vino od jabuke

Vino od jabuke je  naziv za piće od jabuke.

Vino spumante

Vino spumante je prema Zakonu o vinu (NN 96/03.), ZOV-u vino koje, uz druge određene sastojke, sadrži i povećanu ...

Vino za destilaciju

Prema Pravilniku o proizvodnji vina u RH (NN 2/05.) vino za destilaciju mora biti proizvedeno iz priznatih ...

Vinobojka

još i kermes, naziv sjevernoameričke trajno zelene biljke (bot. lat. naziv Phytolaca americana) iz istoimene ...

Vinska kiselina

Vinska kiselina (empirijska kem. formula C4O6H6, racionalna COOH CHOH CHOH COOH) je glavna (što ne znači i ...

Vinske suze

Vinske suze (fr. još i les jambes de vin, tj. “vinske noge”, čit. les žambs de ven) su jedan od brojnih vinskih ...

Vinski podrum

Vinski podrum (grč. dromos cesta) je u Hrvatskoj, najčešće naziv za prostoriju u kojoj se prerađuje grožđe, njeguju

Vinski talog

je sediment vina sastavljen od izumrlih ili živih stanica kvasca, krutih ostataka grožđa (sjemenki, kožica i dr.), ...

Viši alkoholi

Za razliku od etanola, metanola i 2,3 butandiola vriju na znatno višim temperaturama (od 97 do 140 i više °C), pa ...

Vitamini

Vitamini (lat.) su po svom sastavu raznovrsni organski spojevi prijeko potrebni za održanje čovjekova života i ...

Voćna vina

Proglašenjem Zakona o vinu, koji je donio Hrvatski sabor 29. svibnja 2003. godine, prvi puta su kod nas među vina ...

Voda

Kemijska empirijska formula za vodu je H2O. Voda  je tvar čije je ledište kod jednog bara 0°C, a vrelište (također ...

Vrhunsko vino

Vrhunsko vino je vino s oznakom kontroliranog zemljopsnog podrijetla (k.z.p.) proizvedeno iz grožđa jednog ili više

Vrhunsko vino

Vrhunsko vino je vino s oznakom kontroliranog zemljopsnog podrijetla (k.z.p.) proizvedeno iz grožđa jednog ili više

vrlo suha vina

Vrlo suhim vinima nazivaju se alkoholizirana vina, bez obzira na to jesu li proizvedena iz nearomatičnih ili ...

Zadah sumporovodika

Zadah sumporovodika je mana koja vinu daje neugodan vonj po gnjilim jajima. Nastaje redukcijom elementarnog ...

Zakiseljavanje mošta i vina

Zakiseljavanje masulja, mošta, mošta u vrenju i mladog vina je uređeno člankom 16 [Pravilnika o proizvodnji vina ...

Zaokružena vina

Zaokružena vina  vinarskom terminologijom nazivaju se vina optimalne skladnosti (harmoničnosti).

Zavrelica

Zavrelica (prevrnutost, nadun) je bolest vina koja se javlja s proljeća, a očituje se zamućenjem i tihim vrenjem, ...

Želatina

Želatina je bistrilo u vinarstvu, koje je gotovo u cijelosti potisnulo upotrebu bjelanca jaja, riblji mjehur, ...

Zelenkastožuta bijela vina

Zelenkastožuta bijela vina su u pravilu  vina sjevernih, kontinentalnih vinorodnih područja, no, ta se ...

Željezo

  Željezo u grožđe dospijeva iz tla, putem korijenovog sustava, a odatle prelazi u grožđe i ...

Živahno vino

Živahno vino nije samo vino s nekom količinom slobodnog, otopljenog i vezanog ugljik (IV) oksida (ugljičnog ...

Žlahtnina

Plemenka je zajednički naziv za veći broj sorata, od kojih su kod nas i u svijetu najraširenije plemenka bijela i ...

Zrenje vina

Zrenje vina je značajna faza u nastanku vrsnog vina, počinje po završenom vrenju i obavljenom prvom pretoku, a ...

Žuta vina

Žuta vina (fr. Vins jaunes od jaune-čit.-žon, žut) su specijalna vina zlatnožute, tamnožute do zagasitožute boje ...

Žutina

Žutina je u Dalmaciji i na kvarnerskim otocima naziv bijelih vina koja su, zbog tehnološkog postupka, primjerenog ...

Žutokrvna sol

Žutokrvna sol, (kalijev heksacijanoferat (4-), K4Fe(CN)6 ranije korišten naziv ferocijankalij), zakonski dopušteno ...