Fermentacija

Ocat

Ocat je proizvod dobiven octenim vrenjem alkoholnih tekućina ili razrjeđivanjem (vodom) koncentrirane octene ...

Saccharomyces

Saccharomyces - jedan od najčešće spominjanih rodova kvasaca (iz porodice Saccharomy­ceta­ceae) u koji su uvrštene ...

Saharimetar

Saharimetar (grč. sákhar, lat. sacharum = šećer) je areometar kojim se mjeri sadržaj šećera u otopini. Vidi: ...

Saharoza

Saharoza je naziv grč. podrijetla (sakhar), kod nas zvan šećer, (riječju koja dolazi iz turskog naziva šeker), ...

Selekcionirani vinski kvasac

Selekcionirani vinski kvasac proizvode vinarski instituti i specijalizirana poduzeća (koja ih najčešće stavljaju u ...