Vinarstvo

Aroma grožđa, mošta i vina

Aroma grožđa, mošta i vina nije dovoljno istražena, pa se novim ispitivanjima nastoji odgovoriti na mnogobrojna ...

Boja vina

Uz tekućost, bistroću i živost (živahnost) najznačajniji je dojam koji primamo osjetom vida. Iako vina nisu ni ...

Lagano vino

Lagano vino (vinarski termin) je vino s niskim sadržajem alkohola i ekstrakta, suho ali ugodno kiselo i zbog toga ...

Maceracija

(lat.), postupak namakanja neke krute tvari (npr. dropa, voća, aromatskog bilja i sl.) u tekućini (npr. u moštu, ...

Madeira

(čit. madera), portugalsko spec. vino s istoimenog otoka. Proizvodi se iz mješavina ili samo jedne sorte po kojoj ...

Malaga

Malaga je specijalno likersko vino iz južnošpanjolskog vinogradarskog područja. Vinu koje je proizvedeno iz ...

Misno vino

Misno vino koristi se u sakramentu sv. mise. U prošlosti više korišteno rujnocrveno (crno), a danas, iz praktičnih ...

Navojni zatvarač

Navojni zatvarač (pilferproof) je vrsta metalnog zatvarača koji, iako vrlo sigurno i kvalitetno zatvara bocu, još ...

Njegovanje vina

Njegovanje vina (još i školovanje vina) podrazumjeva sve radnje koje valja obaviti od početka alkoholne ...

Ocat

Ocat je proizvod dobiven octenim vrenjem alkoholnih tekućina ili razrjeđivanjem (vodom) koncentrirane octene ...

Odbojena vina

Vidi: dekoloriranje

Opolo

Opolo (grč.), prema Bakotiću sok „smečenog“ grožđa (tj. mošt). U novijoj vinarskoj terminologiji tako se naziva ...

Pečena vina

Pečena vina su specijalna likerska vina proizvedena (ne iz prezrelih i prosušenih bobica grožđa, tzv. suvarka, već)

Penina

Penina je slovensko ime za pjenušac

Pjenjenje

Pjenjenje (fr. mouse – izgovor mûs, odnosno mousser, izgovor muse što znači pjeniti se) često se i kod nas koristi ...

Pjenušavo vino

Pjenušavo vino je prema Zakonu o vinu (NN 96/03.), ZOV-u vino koje, uz druge određene sastojke, sadrži i povećanu ...

Podjela vina prema tekućosti

Lagana ili tanka su, suha, niskoalkoholna vina, s malo suha ekstrakta i razmjerno malom ukupnom kiselošću. teška

Poliamid

Poliamid je u vinarstvu dopušteno bistrilo

Polovnik

Polovnik (fr. piquette, čit. piket, još i kominjak, bevanda) je slaboalkoholni i blago kiseli napitak (još češće ...

Polupjenušavo vino

Polupjenušavo vino je, sada vrlo rijetko upotrebljavani naziv za prirodno biser vino, vjerojatno zato što sadrži ...

Poluslatko vino

Poluslatko vino je oznaka tipa vina u odnosu na sadržaj neprevrela šećera u njemu. U tom pogledu postoje razlike od

Polusuho vino

Polusuho vino je oznaka tipa vina prema sadržaju neprevrela šećera. Vidi: razvrstavanje vina.

Predikatna vina

Predikata vina su prema ZOV-u RH (NN 96/03.) vina što u iznimnim godinama i u posebnim uvjetima dozrijevanja, ...

Premier cru grande cuvee

Premier cru grande cuvee jedna je od nekada korištenih oznaka za vina u doslovnom smislu i za pjenušava vina, ...

Proba na malo

Proba na malo (ili pokus u malom) je i kod nas uobičajen naziv za pokus, tj. radnju koja prethodi postupku ...

Provjetravanje vina

Vidi: aeracija.

Prozračivanje vina

Vidi: aeracija, dekantiranje.

Punjenje vina u boce

Vino se puni u boce zbog gospodarskih i tehnoloških razloga. To je najprikladniji način opskrbe udaljenih i velikih

Puno vino

Puno vino (VT) je oznaka za bogatstvo suhog ekstrakta (dakle, kiselina, glicerola i dr. nehlapivih tvari, ali ne i ...

Qualitatswein

Qualitatswein je u njemačkom vinskom zakonodavstvu oznaka za kvalitetno vino s oznakom kontroliranog podrijetla.

Razvrstavanje vina

Razvrstavanje vina se može obaviti prema njegovu sastavu, zatim prema kvalitetnim osobinama, podrijetlu, vremenu i ...

Regula roos

Regula roos postupak (regularisation, uređenje) dokazivanja umnožavanja vina po francuskom vinarskom stručnjaku ...

Reska vina

Reska vina (VT) su vina s povećanom količinom ugljične kiseline (od 0,2 do 0,5 bara).

Rezanje mošta i vina

Vidi: sljubljivanje mošta i vina

Riblji mjehur

Riblji mjehur je dopušteno bistrilo u vinarstvu, a priprema se iz mjehura morune (Huso huso), ribe iz porodice ...

Rose

Rose (fr.)  ružičast, kod nas najčešće oznaka za ružičasto-crvenkasta, a rjeđe i za ružičasto rubinskocrvena vina. ...

Rose

Rose (fr.) ružičast je kod nas najčešće oznaka za ružičasto-crvenkasta, a rjeđe i za ružičasto rubinskocrvena vina.

Rujnocrvena vina

Rujnocrvena vina su vina iz crnih sorata grožđa (rosé i tzv. crna odn. crvena vina) dobivena vrenjem masulja da bi ...

Ruso vino

Ruso vino je u kontinentalnoj Hrvatskoj nekada korišten, a sada već zaboravljen naziv za ružičasto (rosé) vino.

Ružičasta rubinskocrveno

Ružičasta rubinskocrvena vina su obojena vina koja se kod nas osobito cijene. To je boja opola što se proizvode iz ...

Ružičasto-crvenkasta vina

Ružičasto- crvenkasta vina su vina svijetlih ružica, odnosno svijetlih opola. U Austriji, Njemačkoj, Francuskoj i ...

Saccharomyces

Saccharomyces - jedan od najčešće spominjanih rodova kvasaca (iz porodice Saccharomy­ceta­ceae) u koji su uvrštene ...

SAD

SAD u proteklih petnaestak godina (od 1991. do 2005.) zauzimaju četvrto mjesto u svjetskoj proizvodnji vina, dok su

Sagrantino

Sagrantino je crni autohtoni kultivar središnje Italije, isključivo u okolini grada Montefalco u pokrajini Umbria. ...

Saharimetar

Saharimetar (grč. sákhar, lat. sacharum = šećer) je areometar kojim se mjeri sadržaj šećera u otopini. Vidi: ...

Saharin

Saharin je tehnički naziv za imido-sulfo benzojevu kiselinu, najviše korišteno umjetno sladilo čiji je relativni ...

Saharoza

Saharoza je naziv grč. podrijetla (sakhar), kod nas zvan šećer, (riječju koja dolazi iz turskog naziva šeker), ...

Salleronov ebuliometar

Rad sa Salleronovim i Malligandovim ebuliometrom ima puno sličnosti. Kada se određuje temperatura vrelišta vode, u ...

Salleronova tablica

Salleronova tablica jednako kao i Oechslova tablica služi za brzo preračunavanje areometrom očitanih stupnjeva (po ...

Samoborski bermet

Samoborski bermet je crno likersko vino bermet koje se od davnina proizvodi u (podregiji Plešivica) samoborskom ...

Samos

Samos je otok u jugoistočnom dijelu Egejskog mora poznat po proizvodnji muškatnoga alkoholiziranog vina istog imena

Samotok

Samotok, za razliku od prešavine koja se dobije tiještenjem (prešanjem) masulja (kljuka), samotok (ciđe) je tekuća ...

Šampanjac

Šampanjac je zaštićeni naziv prirodnog pjenušavog vina što se proizvodi u Francuskoj pokrajini Champagne iz grožđa ...

Sažimanje mošta i vina

Sažimanje mošta i vina poznato i kao  kontrakcija vina (od lat. riječi contractio, grčenje, skupljanje, sažimanje),

Schaumwein

Vidi Sekt

Scheurebe

Scheurebe je jedna od brojnih sorata bijelog grožđa nastala križanjem silvanca i rizlinga rajnskog, koju je uzgojio

Sedimentacija krute faze u moštu i vinu

Sedimentacija krute faze u moštu i vinu (lat. sedere = sjesti), isto što i taloženje krutih čestica u moštu i ...

Sekt

Uz Schaumwein njem. ime za prirodno pjenušavo vino što se proizvodi klasičnom metodom (méthode champenoise).

Selekcionirani vinski kvasac

Selekcionirani vinski kvasac proizvode vinarski instituti i specijalizirana poduzeća (koja ih najčešće stavljaju u ...

Sherry

Sherry (španjolski Jeres - izgovor heres, franc.Xérès, engl. Sherry) je specijalno vino kojemu je ime nastalo od ...

Šiler (šiljer, šiljerac)

Šiler (njem. Schieler znači opol, šarenast, rumen), ružica, rujno crveno vino proizvedeno iz mješavine bijeloga i ...

Silicijev dioksid

Silicijev dioksid (SiO2, kremična kiselina) dopušteno je bistrilo u vinarstvu, uz uvjet da je tehnički čist, i da u

Silikonski čep

Silikonski čep se izrađuje iz sintetskog polimera (silikona) u kojem su u velike lančane i umrežene strukture ...

Sivi lom

Sivi lom je istoznačnica za bijeli lom.

Skladno vino

Skladno vino (još i harmonično) je ono u kojem su uravnotežene slatke (šećeri, alkoholi i dr.), kisele (organske i ...

Sklonost prilagođavanja kriterija ocjene kakvoći skupine

Sklonost prilagođavanja kriterija ocjene kakvoći skupine redovita je pojava svih ocjenitelja vina. Ako se ocjenjuju

Školovanje vina

Školovanje vina (VT) odgovara pojmu njegovanja vina.

Slamnatožuta bijela vina

Slamnatožuta bijela vina su ona koja su dobivena vrlo kratkim zadržavanjem mošta na kožici bijelog grožđa. Najčešći

Slatka rezerva

Slatka rezerva - V.: konzervirani mošt, nijemi mošt, flotacija.

Sljubljivanje vina

Sljubljivanje vina (kupaža, rezanje i križanje) je uobičajeni naziv za radnju miješanja dvije ili više vrsta, odn. ...

Sorbinska kiselina

Sorbinska kiselina (kojoj je strukturna kem. formula CH3CH=CH CH=CH COOH) se vinu dodaje (zbog boljeg otapanja u ...

Stolno vino

Stolno vino je vino bez oznake k.z.p., proizvedeno iz grožđa jedne ili više sorata plemenite vinove loze (Vitis ...

Stolno vino s oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla

Stolno vino s oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla za razliku od stolnoga vina (bez k.z.p.) pripada ...

Tafelwein

Tafelwein je njemački naziv kvalitetne kategorije vina koja se u Hrvatskoj označava kao stolno vino.

Tamnocrvena boja vina

Tamnocrvena boja vina znak je obilja bojila i visoke ukupne kiselosti. To je, primjerice boja dobro odnjegovanog ...

Tamnosmeđe crvenociglasta boja vina

Tamnosmeđe crvenociglasta boja vina je karakteristična za dobro obojena crna vina koja su duže odležavala. Ako se ...

Tamnožuta bijela vina

Tamnožuta bijela vina su jako alkoholna vina od suha grožđa (suharak, prošek, xérès i dr.). ili vina koja se ...

Tanini

Tanini (trijeslovine) su  redovit  sastojak grožđa, mošta i vina. To su različiti, ali građom slični polifenolni ...

Tanko vino

Tanko vino (VT), naziv je za suho, niskoalkoholno vino s malo ekstrakta i razmjerno niskom ukupnom kiselošću. Ako ...

Tegljiva

Tegljiva su (sluzava) vina (VT) su bolesna vina, koja se npr. kod lijevanja u čašu «vuku», što na potrošača ...