štetnici i bolesti vinove loze

Nekroza vinove loze

Nekroza vinove loze (istoznačnice; oleronska bolest-malatie d’Oleron, po otoku na kojem je prvi puta uočena, u ...

Nematode

Nematode je zajednički naziv životinjskih (poput onih iz razreda valjkastih glista, glista i trihnina) i biljnih ...

Octena grinja

Octena grinja (još i octena pregelj), nije kukac-insekt (Hexapoda), već također životinja iz koljena člankonošci ...

Octena jeguljica

Octena jeguljica (stariji naziv octeni crvić, Anguillula aceti) živi i razmnaža se u octu s 5 - 6% octene kiseline.

Ose

Ose (lat. naziv podreda Vespidae) su kukci iz reda opnokrilaca (Hymenoptera) u koji je uvršten velik broj vrsta, od

Osipanje

Osipanje je uz druga značenja, taj izraz koriste i vinogradari opisujući smanjenje cvijetova u doba cvatnje vinove ...

Patogena mikroflora

Patogena mikroflora (grč. pathos-nesreća, génesis-postanak). za razliku od epifitne, p. m., hraneći se sokovima ...

Pepeljasti grozdov moljac

Pepeljasti grozdov moljac (Lobesia botrana, ranije Polychrosis botrana), vrlo je opasan štetnik u toplim (a to ...

Peronospora

Peronospora je bolest na vinovoj lozi i drugom kulturnom bilju. Naziv je nastao od lat. imena uzročnika Plasmopara ...

Perythimbia vitifolii

Perythimbia vivifolii je  jedan od starijih latinskih znanstvenih naziva trsne uši (ponegdje u Hrvatskoj zvane i ...

Phylloxera vastatrix

Phylloxera vastatrix je za trsnu uš, kojoj je suvremeno lat. znanstveno ime Viteus vitifolie Ficht, (uz ...

Plijesni

plijesnima u običnom govoru nazivamo veći broj različitih gljivica, a za vinogradare od posebnog su interesa one iz

Rak vinove loze

Rak vinove loze je naziv oboljenja vinove loze koje se manifestira tzv. rakastim tvorevinama ispod napuklina kore ...

Sivi grozdov moljac

Sivi grozdov moljac - rijeđe korišten naziv za pepeljastog grozdovog moljca (Lobesia botrana). V.: grozdovi moljci.

Sivi grozdov plamenac

Znanstveni naziv Sivog grozdovog plamenca je Cryptoblabes gnidiella Mill.) Slično kao i lozin pupar i lozin ljiljak

Sklerocij

Sklerocij je naziv jednog stadija (oblika) gljivice koji omogućava da taj patogen u za njega nepovoljnim uvjetima ...

Smrdljivi martin

Smrdljivi martin je kukac iz nadreda rilčara, reda stjenica, podreda kopnenih stjenica (Heteroptera - raznokrilci, ...

Sovice

Sovice (Noctuidae i dr. rodovi), povremeni su, ali nerijetko vrlo opasni štetnici u vinogradima u kojima noću ...

Trulež korijena loze

Trulež korijena loze izazivaju brojne tzv. gljive truležnice (poput Dematophora–Rosellina- necatrix, Armilaria i ...