Prerada grožđa

Aroma grožđa, mošta i vina

Aroma grožđa, mošta i vina nije dovoljno istražena, pa se novim ispitivanjima nastoji odgovoriti na mnogobrojna ...

Kiseline mošta i vina

Kiseline mošta i vina su najvećma organskoga, a manje i anorganskog podrijetla. Svako prirodno vino sadrži preko ...

Mošt

Mošt (šira) je sok koji se dobije cijeđenjem izmuljanog, odnosno gnječenog grožđa masulja (masta) ili tiještenjem ...

Nijemi mošt

Nijemi mošt (mosto muto, konzervirani mošt) je mošt svježeg grožđa u kojem nije došlo do alkoholnog vrenja, jer je ...

Određivanje ukupnih kiselina u moštu

U praksi se sadržaj ukupne kiseline u grožđu određuje vrlo rijetko, iako je taj podatak jedan od pokazatelja ...

Otakanje

Otakanje je postupak kojim se slobodnim padom iz djelomice prevrela masulja, zgnječenog ili muljanog grožđa odvaja ...

Pektolitički enzimi

Pektolitički enzimi kataliziraju razgradnju (hidrolizu) pektina. Tih enzima ima u masulju, ali se i kao enološka ...

Petiot

Petiot je naziv patvorenog vina što se proizvodi nalijevanjem zaslađene vode na kom. Zaslađivanje se obavlja ...

Polifenoloksidaza

Polifenoloksidaza je  jedan od najodgovornijih enzima (fermenata) koji katalizira oksidaciju polifenola u moštu i ...

Preradba grožđa

Preradba grožđa (vinifikacija) obuhvaća skup radnji, od berbe do proizvodnje vina. Bez obzira na to proizvode li se

Prešanje

Vidi:tiještenje.

Prešnica

Prešnica je naziv kleti u kojoj se ubrano (najčešće bijelo) grožđe samo tiješti i sulfitira. Riječ je izvedena od ...

Rampaš

Rampaš (njem.) je mlado vino u vrenju, tj. u onoj fazi kada više na okus nije slatko, a još uvijek vrije.

Rebrača

Rebrača je ,nekad davno od drvenih letvica (kasnije na drvenom okviru postavljene pocinčane žice) izrađen, alat za ...

Rtnica

Rtnica je rjeđe upotrebljavani naziv za prvi tok (prvotok) koji poteče pri|destilaciji masulja ili dropa grožđa. U ...

Saccharomyces

Saccharomyces - jedan od najčešće spominjanih rodova kvasaca (iz porodice Saccharomy­ceta­ceae) u koji su uvrštene ...

Saharimetar

Saharimetar (grč. sákhar, lat. sacharum = šećer) je areometar kojim se mjeri sadržaj šećera u otopini. Vidi: ...

Saharin

Saharin je tehnički naziv za imido-sulfo benzojevu kiselinu, najviše korišteno umjetno sladilo čiji je relativni ...

Saharoza

Saharoza je naziv grč. podrijetla (sakhar), kod nas zvan šećer, (riječju koja dolazi iz turskog naziva šeker), ...

Salleronov ebuliometar

Rad sa Salleronovim i Malligandovim ebuliometrom ima puno sličnosti. Kada se određuje temperatura vrelišta vode, u ...

Samotok

Samotok, za razliku od prešavine koja se dobije tiještenjem (prešanjem) masulja (kljuka), samotok (ciđe) je tekuća ...

Šaptalizacija

Šaptalizacija je  po Jean A. Chaptalu (1756.-1832.) nazvan postupak doslađivanja mošta i vina saharozom. Prema ...

Sažimanje mošta i vina

Sažimanje mošta i vina poznato i kao  kontrakcija vina (od lat. riječi contractio, grčenje, skupljanje, sažimanje),

Sirup

Sirup (tal. sciroppo) je naziv za gustu šećernu tekućinu koja se primjerice dobije otapanjem saharoze u vodi. Kod ...

Slamnatožuta bijela vina

Slamnatožuta bijela vina su ona koja su dobivena vrlo kratkim zadržavanjem mošta na kožici bijelog grožđa. Najčešći

Sok

Sok ili mošt je naziv tekuće faze koja se dobije gnječenjem, muljanjem i tiještenjem grožđa ili plodova drugog voća

Sorbinska kiselina

Sorbinska kiselina (kojoj je strukturna kem. formula CH3CH=CH CH=CH COOH) se vinu dodaje (zbog boljeg otapanja u ...

Taloženje mošta

Taloženje mošta je značajna radnja u postupku proizvodnje bijelih vina. Nakon muljanja svježega grožđa, ...

Tercijarna aroma vina

Tercijarna aroma vina je sve češće upotrebljavani naziv za aromu vina koja nastaje u tijeku alkoholne i ...

Termovinifikacija

Vinifikacija (tj. preradba grožđa u vino) uz zagrijavanje dijela soka (mošta) ili masulja. Pod tim je imenom jedan ...

Teški vodik (Dili 2H), pokazatelj k.z.p.

Teški vodik (deuterium oznaka D ili 2H), jedan je od mogućih pokazatelja k.z.p. vina i proizvoda od ...

Tiještenje

Tiještenje (još i tiskanje, a nerijetko i prešanje od njem. riječi pressen i gepresst) je u postupku vinifikacije ...

Tirozinaza

Tirozinaza je enzim za koji kažemo da je endogena polifenoloksidaza iz grožđa, koju usput, djelomično, slično kao i

Titracija

Titracija (fr.) je  postupak kojim se iz staklene cijevi za mjerenje obujma (bireta) određuje količina utrošene ...

Trockenbeerenauslese

U vinogradarskom svijetu iz njemačkog jezika preuzeta je ova oznaka načina berbe grožđa u cilju proizvodnje jednog ...

Trop

Trop je isto što i komina.  

Ugljik IV oksid

Ugljik IV oksid još i ugljični dioksid, empirijska formula CO2 (molarna masa 40,0095), bezbojni plin, nastaje ...

Ugušćeni mošt

Ugušćeni mošt proizvodi se iz mošta, najčešće postupkom kuhanja u posebnim (vacuum) kotlovima u kojima, zbog ...

Vini santi

Vini santi (još i Vin santo) su tal. vina proizvedena od prezrela i prosušena grožđa. Zdravi prezreli grozdovi ...

Vinifikacija

Vinifikacija je zajednički naziv za skup radnji kojima se grožđe pretvara u vino, dakle preradba grožđa i ...

Vinifikatori

Vinifikatori su naprave kojima se ubrzava vrenje i ekstrakcija bojila i drugih sastojaka iz kožice bobice. Zbog ...

Vinimob

Vinimobe naziv pokretnog vinifikatora što ga u RH proizvodi tvrtka Letina inox d.o.o. Primjena te naprave u kojoj ...

Vino espumoso

Vino espumoso je jedan od španjolskih naziva za pjenušavo vino, (i to za vino espumoso natural método tradicional) ...

Vino frizzante

Vino frizzante je talijanski naziv za resko vino. Reskost takva vina potječe od sadržaja ugljik IV oksida, koji ...

Vinobran

Vinobran je  kod nas poznato trgovačko ime jedne strane tvrtke za kalijev metabisulfit, odnosno kalijev disulfit.

Vinska kiselina

Vinska kiselina (empirijska kem. formula C4O6H6, racionalna COOH CHOH CHOH COOH) je glavna (što ne znači i ...

Vinska mušica

Vinska mušica (Drosophila melanogaster), u stvari voćna, jer ju privlači opojan miris zgnječenih slatkih plodova ...

Vinski destilat

Vinski destilat je proizvod dobiven destilacijom vina sa ili bez pripadajuće količine vinskog taloga. I vina s ...

Vinski kamenac

Vinski kamenac (ponegdje sreš, sriješ, birsa, birza, kleger), kemijski je mješavina (oko 90 %) soli kalijeva ...

Vinski ocat

Vinski ocat je proizvod dobiven octenim vrenjem alkoholnih tekućina ili razrjeđivanjem (vodom) koncentrirane octene

Voćni šećer

Voćni šećer se nalazi u voću i grožđu, ali i u medu. Kvasci alkoholnog vrenja ovaj monosaharid, kao i glukozu, ...

vrenje

Vrenje je isto što i fermentacija, tj. proces koji kataliziraju enzimi (mikroorganizama). Vrenjem iz većih ...

Zakiseljavanje mošta i vina

Zakiseljavanje masulja, mošta, mošta u vrenju i mladog vina je uređeno člankom 16 [Pravilnika o proizvodnji vina ...

Zanimljiva preračunavanja

Zanimljiva preračunavanja obavljaju vinogradarsko vinarski djelatnici da bi, primjerice, na temelju izmjerenog ...

Zlatnožuta vina

  Zlatnožuta vina najčešće su dobro odnjegovana bijela vina juga (maraština, pošip...), odnosno bijela vina

Žutina

Žutina je u Dalmaciji i na kvarnerskim otocima naziv bijelih vina koja su, zbog tehnološkog postupka, primjerenog ...