Podrumarstvo

Alkoholno vrenje

Alkoholno vrenje najčešće nazivamo samo vrenje ili fermentacija. Bit te tajanstvene pojave razjasnio je Louis ...

Aroma grožđa, mošta i vina

Aroma grožđa, mošta i vina nije dovoljno istražena, pa se novim ispitivanjima nastoji odgovoriti na mnogobrojna ...

Hlađenje grožđa, mošta i vina

Hlađenje grožđa, mošta i vina obavlja se poradi regulacije vrenja mošta i stabilizacije vina. Iako u praksi rjeđe, ...

Kiseline mošta i vina

Kiseline mošta i vina su najvećma organskoga, a manje i anorganskog podrijetla. Svako prirodno vino sadrži preko ...

Lagav

Lagav (njemački Lägel, latinski lagena) u nekim krajevima Hrvatske još i lagva, uobičajeni naziv za bačvu.

Lajt

Lajt (njem. Leite), u krajevima s kajkavskim narječjem naziv za bačvu.

Mošt

Mošt (šira) je sok koji se dobije cijeđenjem izmuljanog, odnosno gnječenog grožđa masulja (masta) ili tiještenjem ...

Nadolijevanje

Nadolijevanje je jedna od podrumarskih radnji, značajna u prošlosti i poglavito kod čuvanja vina u drvenim bačvama.

Naknadno vrenje

Naknadno vrenje je pojava kada se već bistro vino s proljeća, pojavom toplijih dana, zbog alkoholnog vrenja ponovo ...

Naplavni filtri

Naplavni filtri su naprave za filtriranje sa stalnim nanošenjem (doziranjem) fosilnog brašna radi stvaranja ...

Nijemi mošt

Nijemi mošt (mosto muto, konzervirani mošt) je mošt svježeg grožđa u kojem nije došlo do alkoholnog vrenja, jer je ...

Ocat

Ocat je proizvod dobiven octenim vrenjem alkoholnih tekućina ili razrjeđivanjem (vodom) koncentrirane octene ...

Ocjeđivači

Ocjeđivači su posebne podrumske naprave, koje su se više u prošlosti nego danas koristile u velikim podrumima za ...

Ocjeđivanje

Ocjeđivanje je uobičajeni naziv za radnju odvajanja mošta od krutih dijelova masulja. Taj se postupak može obaviti ...

Određivanje ukupnih kiselina u moštu

U praksi se sadržaj ukupne kiseline u grožđu određuje vrlo rijetko, iako je taj podatak jedan od pokazatelja ...

Oksidacija

Oksidacija je u vinu česta pojava vezivanja nekih njegovih sastojaka s kisikom (odnosno za preraspodjelu elektrona ...

Otakanje

Otakanje je postupak kojim se slobodnim padom iz djelomice prevrela masulja, zgnječenog ili muljanog grožđa odvaja ...

Otkiseljavanje

Otkiseljavanje masulja, mošta, mošta u vrenju i mladog vina je dopušten, ali sve manje upotrebljavan postupak u ...

Parafiniranje drvenih vinskih posuda

Parafiniranje drvenih vinskih posuda bila je vrlo značajna radnja u prošlosti, kada se vino pretežito ...

Parafinsko ulje

Parafinsko ulje je uljnata, viskozna, neutralna tekućina, bez boje, okusa i mirisa, koja se koristi u prehrambenoj,

Pektolitički enzimi

Pektolitički enzimi kataliziraju razgradnju (hidrolizu) pektina. Tih enzima ima u masulju, ali se i kao enološka ...

Perlit

Perlit je sredstvo za filtraciju, sličnih svojstava kao i infuzorijska zemlja (kiselgur), ali ne organskog, već ...

Peteljkovina

Peteljkovina je naziv svih dijelova peteljke cvata-grozda v.l. koju vinari prilikom preradbe postupkom runjenja ...

Petiot

Petiot je naziv patvorenog vina što se proizvodi nalijevanjem zaslađene vode na kom. Zaslađivanje se obavlja ...

Pichia

Pichia je rod kvasaca slabe fermentativne moći, ali značajan za vinare, jer uz vrste roda Candida i Hansenula ...

Plastično vinsko suđe

Plastično vinsko suđe je uobičajeni  naziv za vinsko suđe izrađeno iz poliestera u kombinaciji sa staklenom vunom. ...

Plavo bistrenje

Plavo bistrenje je naziv za postupak odstranjivanja teških metala iz vina, (u koje se uvrštavaju oni čija je ...

Pluto

Pluto je biljni proizvod, glavna građevna tvar kore hrasta plutnjaka (Quercus suber). Služi za izradu čepova još od

Pocrnjivanje vina

isto što i crni lom

Podrum

Podrum (grč. dromos cesta) je u Hrvatskoj, najčešće naziv za prostoriju u kojoj se prerađuje grožđe, njeguju i ...

Podrumar

Podrumar se još naziva i vinar i pivničar  osoba je s odgovarajućim stupnjem teoretskog i praktičnog znanja i ...

Podrumarstvo

Podrumarstvo je dio vinarstva i to onaj koji se bavi gradnjom i održavanjem podruma, podrumskog suđa, alata, ...

Podrumska mikroklima

Podrumska mikroklima razumijeva u prvom redu temperaturu prostorije i vlažnost zraka. Optimalnom podrumskom ...

Poliesteri

Poliesteri su kopolimeri, nastali sintetski. U kombinaciji sa staklenim vlaknima koriste se u izradbi tzv. ...

Polifenoli

Polifenoli su organski spojevi (fenolne kiseline, flavonozidi, antocijani i tanini) karakteristične građe (OH ...

Polifenoloksidaza

Polifenoloksidaza je  jedan od najodgovornijih enzima (fermenata) koji katalizira oksidaciju polifenola u moštu i ...

Preradba grožđa

Preradba grožđa (vinifikacija) obuhvaća skup radnji, od berbe do proizvodnje vina. Bez obzira na to proizvode li se

Prešanje

Vidi:tiještenje.

Prešnica

Prešnica je naziv kleti u kojoj se ubrano (najčešće bijelo) grožđe samo tiješti i sulfitira. Riječ je izvedena od ...

Proba na malo

Proba na malo (ili pokus u malom) je i kod nas uobičajen naziv za pokus, tj. radnju koja prethodi postupku ...

Prosječ

U požeškom kraju naziv bačve od oko 500 l s otvorom na dužici kroz koji se u nju ubacivalo prethodno na rebrači ...

Prvotok

Vidi: rtnica, cvit.

Pumpa

(njem.), hrv. crpka.

Pupitre

Pupitre (fr., čit. pupitr), postolje posebnog oblika na kojeg se postavljaju boce s djelomično prevrelim pjenušavim

Rampaš

Rampaš (njem.) je mlado vino u vrenju, tj. u onoj fazi kada više na okus nije slatko, a još uvijek vrije.

Randman

Randman (fr. rendement, čit. randma) je iskorištenje, odn. korisni ili koristan učinak. Npr. ako se od 100 kg ...

Rebrača

Rebrača je ,nekad davno od drvenih letvica (kasnije na drvenom okviru postavljene pocinčane žice) izrađen, alat za ...

Redestilacija

Redestilacija je destilacija destilata, s ciljem pročišćavanja i povećanja alkoholnog sadržaja u destilatu.

Redoks reakcije

Redoks reakcije su kem. promjene redukcije i oksidacije koje su u interakciji. To znači da se istodobno jedne tvari

Refermentacija

Refermentacija znači  nanovo uzavrijeti (fr. rebouillir), spontana je ili dirigirana, (izazvana) pojava kada se ...

Rektificirani koncentrirani mošt

Rektificirani koncentrirani mošt je ugušćeni mošt koji nije karamelizirao, a to znači da je dobiven ugušćivanjem ne

Remuage

Remuage (fr., čit. rmüaž)je  miješanje i prevrtanje. Tim se nazivom označava radnja potresanja, okretanja i ...

Reza

Reza je naziv za otvor na dužici bačve koja se u požeškom kraju zove prosječ. Vidi: rebrača, drucalo.

Riblji mjehur

Riblji mjehur je dopušteno bistrilo u vinarstvu, a priprema se iz mjehura morune (Huso huso), ribe iz porodice ...

Rogoz

Rogoz je u nas zajednički naziv za veći broj vrsta močvarnih i do 3 m visokih zeljastih biljaka iz roda Typha, ...

Rogoz

Rogoz je u nas zajednički naziv za veći broj vrsta močvarnih i do 3 m visokih zeljastih biljaka iz roda Typha, ...

Rtnica

Rtnica je rjeđe upotrebljavani naziv za prvi tok (prvotok) koji poteče pri|destilaciji masulja ili dropa grožđa. U ...

Saccharomyces

Saccharomyces - jedan od najčešće spominjanih rodova kvasaca (iz porodice Saccharomy­ceta­ceae) u koji su uvrštene ...

Saharimetar

Saharimetar (grč. sákhar, lat. sacharum = šećer) je areometar kojim se mjeri sadržaj šećera u otopini. Vidi: ...

Saharin

Saharin je tehnički naziv za imido-sulfo benzojevu kiselinu, najviše korišteno umjetno sladilo čiji je relativni ...

Saharoza

Saharoza je naziv grč. podrijetla (sakhar), kod nas zvan šećer, (riječju koja dolazi iz turskog naziva šeker), ...

Salleronov ebuliometar

Rad sa Salleronovim i Malligandovim ebuliometrom ima puno sličnosti. Kada se određuje temperatura vrelišta vode, u ...

Samotok

Samotok, za razliku od prešavine koja se dobije tiještenjem (prešanjem) masulja (kljuka), samotok (ciđe) je tekuća ...

Šaptalizacija

Šaptalizacija je  po Jean A. Chaptalu (1756.-1832.) nazvan postupak doslađivanja mošta i vina saharozom. Prema ...

Sažimanje mošta i vina

Sažimanje mošta i vina poznato i kao  kontrakcija vina (od lat. riječi contractio, grčenje, skupljanje, sažimanje),

Šerizacija

Šerizacija je naziv za još uvijek u potpunosti nerazjašnjenih promjena do kojih dolazi u postupku zrenja i nastanka

Silikonski čep

Silikonski čep se izrađuje iz sintetskog polimera (silikona) u kojem su u velike lančane i umrežene strukture ...

Šira

Šira (tur.)je  mošt, odnosno sok.

Sirup

Sirup (tal. sciroppo) je naziv za gustu šećernu tekućinu koja se primjerice dobije otapanjem saharoze u vodi. Kod ...

Škaf

Škaf (lat.), je otvorena, obično drvena (u novije doba i od drugog materijala) plića posuda, okrugla ili ovalna ...

Skladno vino

Skladno vino (još i harmonično) je ono u kojem su uravnotežene slatke (šećeri, alkoholi i dr.), kisele (organske i ...

Slamnatožuta bijela vina

Slamnatožuta bijela vina su ona koja su dobivena vrlo kratkim zadržavanjem mošta na kožici bijelog grožđa. Najčešći

Sok

Sok ili mošt je naziv tekuće faze koja se dobije gnječenjem, muljanjem i tiještenjem grožđa ili plodova drugog voća

Sorbinska kiselina

Sorbinska kiselina (kojoj je strukturna kem. formula CH3CH=CH CH=CH COOH) se vinu dodaje (zbog boljeg otapanja u ...

Španjolska zemlja

Španjolska zemlja je je trgovački naziv mineralnog bistrila, koje se nekada više nego sada koristilo u vinarstvu. ...

Taloženje mošta

Taloženje mošta je značajna radnja u postupku proizvodnje bijelih vina. Nakon muljanja svježega grožđa, ...

Tamnožuta bijela vina

Tamnožuta bijela vina su jako alkoholna vina od suha grožđa (suharak, prošek, xérès i dr.). ili vina koja se ...

Tanini

Tanini (trijeslovine) su  redovit  sastojak grožđa, mošta i vina. To su različiti, ali građom slični polifenolni ...

Tanko vino

Tanko vino (VT), naziv je za suho, niskoalkoholno vino s malo ekstrakta i razmjerno niskom ukupnom kiselošću. Ako ...

TCA

TCA je akronim (skraćenica višeimenog naziva) kemijske sastavine (2,4,6-trikloranisola) koja se ponekad nalazi u ...