Ciknuto vino

Ciknuto vino je octeno, odn. octikavo vino.

Povezano

Kcal

Kcal (oznaka za kilo što grčki znači tisuća i kalorija, dakle za 1.000 cal.).

Akar

Akar (tur.) je uz značenje za posjed (kuće i zemljišta kao neotuđivog imetka) i stara mjerna jedinica za površinu ...

Lobesia botrana

Lobesia botrana je znanstveno latinsko ime pepeljastog grozdovog moljca, ranije poznatog po nazivu Polychrosus botrana.
Novosti