Ciđe

Ciđe u Dalmaciji i nekim drugim primorskim krajevima naziv za samotok. Stariji naziv je lit.

Povezano

Jantarna vina

Jantarna vina je vinski termin (kojeg u ovom leksikonu označavamo sa VT) i to za opis boje vina. Jantarna vina se ...

Malaga

Malaga je specijalno likersko vino iz južnošpanjolskog vinogradarskog područja. Vinu koje je proizvedeno iz ...

Vino u Hrvata

Vino u Hrvata je naziv smotre hrvatskih vina(ra) iz domovine i svijeta. Na 1. smotri održanoj od 23. do 27. lipnja ...
Novosti