Četvorni hvat

Četvorni hvat (još i kvadratni hvat, oznaka čhv) stara mjerna jedinica za površinu (od 3,59665 m2), koja je nastala na temelju hvata, stare austrijske mjere za duljinu (1,896.m). Vidi: jutro, ar, hektar, SI (Le System International d’Unites, tj. Međunarodni sustav mjernih jedinica)

Povezano

Miris sumporovodika

Miris sumporovodika je uobičajen vinarski termin za manu koja je u stvari neugoda, tj. zadah ili smrad po sumporovodiku.

Rukatac

Rukatac je drugi, ali manje poznati naziv za bijelu vinsku sortu maraštinu. Vidi: krizol.

Prohibicija

(lat.), zabrana, poglavito proizvodnje i prodaje alkoholnih pića. Uz prohibiciju na vjerskoj osnovi, takve zabrane ...
Novosti