Cesar Pavao

CesarP

Cesar, Pavao (1871. 1946.), autor stručnih knjiga, brošura i stručnih članaka iz vinogradarstva (Kako se može uspješno braniti vinograde od bolesti peronospore i oidiuma, Samobor, 1916, 1917., Uputa u vinogradarstvo ili kako ćemo obnoviti naše propale amerikanske loze, Zgb. 1896., 1901., 1905., 1920.). Naročito zaslužan za podizanje loznih rasadnika i regeneraciju vinogradarstva na američkim podlogama, posebno na okićko-plešivičkom području.

Povezano

Žuti grozdov moljac

Žuti grozdov moljac je (Eupoecilia ambiquella), opasan štetnik. U sjeverozapadnim vinorodnim područjima RH češći je

Čokot

Čokot (orij.) naziv za cijelu biljku vinove loze, jednako kao i trs. U Dalmaciji i nekim drugim hrv. krajevima ...

Aktivni ugljen

Aktivni ugljen je proizvod biljnoga ili životinjskog podrijetla. U vinarstvu se češće koristi drveni aktivni ugljen
Novosti