Cesar Pavao

CesarP

Cesar, Pavao (1871. 1946.), autor stručnih knjiga, brošura i stručnih članaka iz vinogradarstva (Kako se može uspješno braniti vinograde od bolesti peronospore i oidiuma, Samobor, 1916, 1917., Uputa u vinogradarstvo ili kako ćemo obnoviti naše propale amerikanske loze, Zgb. 1896., 1901., 1905., 1920.). Naročito zaslužan za podizanje loznih rasadnika i regeneraciju vinogradarstva na američkim podlogama, posebno na okićko-plešivičkom području.

Povezano
Utjecaj visokonaponskog električnog pražnjenja-hladne plazme na fizikalno-kemijske karakteristike vina

Utjecaj visokonaponskog električnog pražnjenja-hladne plazme na fizikalno-kemijske karakteristike vina

Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati utjecaj visokonaponskog električnog pražnjenjahladne plazme na ...

Gljive

Gljive (lat. Fungi, grč. Mykes, otuda Mycota) su heterotrofna bića (hetero – drugi, tréfō – hranim), a to znači da ...

Sovice

Sovice (Noctuidae i dr. rodovi), povremeni su, ali nerijetko vrlo opasni štetnici u vinogradima u kojima noću ...
Novosti