Čepilica

Čepilica naprava za zatvaranje boca. Konstrukcija čepilice ovisi o vrsti čepa (pluto, plastika, silikon, metalni poklopci krunski, navojni]] i dr.), stupnja automatizacije, vrste boce i drugih posebnih zahtjeva (npr. kod pjenušca), kapaciteta čepljenja i dr. Osnovni zahtjev u odnosu na ovu napravu je hermetičko i aseptičko zatvaranje.

Povezano

Žičnjaci

(čije se ličinke zbog izgleda nazivaju još i drotari, odnosno žičnjaci) su kukci iz reda kornjaša tvrdokrilaca ...

Ćufter

Ćufter (tur.), još i ćupter, naziv za slasticu koja se proizvodila u vinogradarskim područjima Hercegovine iz ...

Vunasta lozina uš

(Pulvinaria vitis) je termofilni štetnik na vinovoj lozi, pa je to razlog što se pretežno i nalazi u vinogradima ...
Novosti