Buxbaumov model ocjenjivanja

Buxbaumov model ocjenjivanja je jedan od do sada najčešće korištenih sustava kojim se vina ocjenjuju do 20 bodova, od čega za bistroću od 0 do 2, za boju isto toliko, za miris od 0 do 4, a za okus i opći dojam od 0 do 12 bodova. Kriteriji ocjenjivanja mogu biti blaži i stroži. Za konačnu ocjenu vina uzima se medijana (postupak kojim se eliminiraju najbolje i najlošije ocjene, a vinu dodijeljuje ona koja nakon takva postupka neparnog broja ocjenjivača ostaje) ili se izračunava aritmetička sredina svih ocjena, (tako da se sve ocjene zbroje i podijele s brojem ocjenjivača). Na temelju tako izračunatih ocjena (bodova), definiraju se granice kvalitetnih kategorija (za dodjelu priznanja, odnosno medalja; brončane, srebrne i zlatne, a najbolje ocijenjeno vino može se proglasiti još i šampionom ocjenjivanja).

Povezano

Antialkoholičar

Antialkoholičar najčešće podrazumijeva osobu koja se zalaže za nekonzumiranje alkoholnih pića (trezvenjaštvo bez i ...

Kalcij

Kalcij (lat. calcium, hrv. vapno, simbol Ca), je uz berilij (Be), magnezij (Mg), stroncij (Sr), barij (Ba,) i radij

Hormoni rasta

Hormoni rasta kod bilja, još i fitohormoni (grč. auksini) složene su organske tvari koje utječu na klijanje, ...
Novosti