Buxbaumov model ocjenjivanja

Buxbaumov model ocjenjivanja je jedan od do sada najčešće korištenih sustava kojim se vina ocjenjuju do 20 bodova, od čega za bistroću od 0 do 2, za boju isto toliko, za miris od 0 do 4, a za okus i opći dojam od 0 do 12 bodova. Kriteriji ocjenjivanja mogu biti blaži i stroži. Za konačnu ocjenu vina uzima se medijana (postupak kojim se eliminiraju najbolje i najlošije ocjene, a vinu dodijeljuje ona koja nakon takva postupka neparnog broja ocjenjivača ostaje) ili se izračunava aritmetička sredina svih ocjena, (tako da se sve ocjene zbroje i podijele s brojem ocjenjivača). Na temelju tako izračunatih ocjena (bodova), definiraju se granice kvalitetnih kategorija (za dodjelu priznanja, odnosno medalja; brončane, srebrne i zlatne, a najbolje ocijenjeno vino može se proglasiti još i šampionom ocjenjivanja).

Povezano

Phylloxera vastatrix

Phylloxera vastatrix je za trsnu uš, kojoj je suvremeno lat. znanstveno ime Viteus vitifolie Ficht, (uz ...

Martišćina

Martišćina je daća u vinu koju je kmet u feudalno doba bio dužan predati do martinjdana (11. studenoga).

Fetal Alcohol Syndrom

Fetal Alcohol Syndrom (kratica FAS) je naziv za skup simptoma koji se mogu pojaviti kod djece čije su majke za ...
Novosti