Butilenglikol

Butilenglikol istoznačnica 2,3 butandiol.

Povezano

Ciknuto vino

Ciknuto vino je octeno, odn. octikavo vino.

Filtar preša

Filtar preša vrsta filtra za odvajanje tekuće faze mošta ili vina od krutog dijela rijetkog taloga nakon obavljenog

Feromoni

Feromoni su seksualni atraktanti, kojima se suvremena fitomedicina služi u borbi protiv nekih štetnika, izazivajući
Novosti