Burgundac crni

Vidi: pinot crni.

Povezano

Bure

Bure (lat. bureta, tal. bureta), u kontinentalnim krajevima Hrvatske češće upotrebljavani naziv za bačvu.

Pečena vina

Pečena vina su specijalna likerska vina proizvedena (ne iz prezrelih i prosušenih bobica grožđa, tzv. suvarka, već)

Položaj

Položaj je sukladno Listi zemljopisnih oznaka (NN 6/04.) utvrđen naziv za najuže vinogradarsko područje. Dva ili ...
Novosti