Burgundac crni

Vidi: pinot crni.

Povezano

Ugljikohidrati

Ugljikohidrati su produkti fotosinteze (koja se odvija pod utjecajem sunčeve svjetlosti u zelenim dijelovima ...

Balingova moštna vaga

Balingova moštna vaga je areometar što ga je izradio K. Balinga tako da je mjesto do kojeg je taj gustomjer ronio u
Novosti