Bure

Bure (lat. bureta, tal. bureta), u kontinentalnim krajevima Hrvatske češće upotrebljavani naziv za bačvu.

Povezano

Živahno vino

Živahno vino nije samo vino s nekom količinom slobodnog, otopljenog i vezanog ugljik (IV) oksida (ugljičnog ...

Džibra

Džibra (tur), komina, kod nas najčešće naziv za predestiliranu kominu.

Ikarij

Ikarij (grč. Ikarios, lat. Icar(i)us), prema grčkoj mitologiji prvi u Atenu donosi od Dioniza dobivene sadnice ...
Novosti