Buhač

Buhač (lat. naziv Fenacetum cineranifolium), u južnoj Dalmaciji autohtona biljka izporodice glavočika (Compositae, iz čijeg se cvijeta proizvodi insekticid piretrin (kod nas poznatiji pod nazivom biljke, tj. imenom buhač) koji se koristi u zaštiti bilja.

Povezano

Hugues, Carlo

Hugues, Carlo (1849.-1934.), Jedan od najpoznatijih osnivača i voditelja instituta i polj. škole u Poreču, kojoj je

Amàbile

Amàbile (tal.) je kod opisa vina često korišten izraz za ljupko, ugodno.

Ekstrakt

Ekstrakt (lat.), u kem. analizi suha tvar što zaostane nakon isparavanja na vodenoj kupelji i sušenja u eksikatoru.
Novosti