Brina

Brina je jedna od istoznačnica (sinonima) za kultivar imbrina tj. kraljevina.

Povezano

Botun

Botun naziv je nedovoljno ispitane bijele vinske sorte koja je, prema navodima S.Bulića, i u prošlosti bila vrlo ...

Halo-efekt

Halo-efektom se naziva pojava od koje nije lišen ni jedan ocjenitelj, a koja se iskazuje u činjenici da se ...

Ciglar, Ivan

Ciglar, Ivan (1933.-2003.) je radeći u Zavodu za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta i ...
Novosti