Brina

Brina je jedna od istoznačnica (sinonima) za kultivar imbrina tj. kraljevina.

Povezano

Jantarna kiselina

Jantarna kiselina (empirijska formula C4H6O4, racionalna COOH CH2 CH2 COOH) je uz jabučnu, vinsku i mliječnu, ...

Emfiteuza

Emfiteuza jedan od oblika stvarno-pravnog agrarnog odnosa, najčešće nasljedan zakup neobrađenog zemljišta na kojem,

Rtnica

Rtnica je rjeđe upotrebljavani naziv za prvi tok (prvotok) koji poteče pri|destilaciji masulja ili dropa grožđa. U ...
Novosti