Brenta

Brenta (tal.), posuda (iz drva ili metala, u novije doba i iz plastike) za prijenos grožđa i mošta (npr. u berbi ili preradbi i njezi).

Povezano

Spavajući ili latentni, odnosno pričuvni pupovi

Spavajući ili latentni, odnosno pričuvni pupovi su korom prekriti, davno prije nastali na osnovi (tj. na bazi) ...

Zakiseljavanje mošta i vina

Zakiseljavanje masulja, mošta, mošta u vrenju i mladog vina je uređeno člankom 16 [Pravilnika o proizvodnji vina ...

Fiksni aciditet vina

Fiksni aciditet vina isto što i nehlapiva kiselost mošta i vina. Fiksni aciditet čini zbroj sadržaja jabučne, ...
Novosti