Bouzeron

Bouzeron selo u Côte Challonaise, slavno po svom Bourgogne Aligoté vinu

Povezano

Clairette

Clairette (čit. kleret), je naziv za dvije mediteranske sorte v. l. od kojih se c. rosé praktički više i ne uzgaja,

Maligandov ebuliometar

Maligandov ebuliometar naprava (dobila ime po konstruktoru Malligandu) kojom se na razlici vrelišta vode i vina (na

Viši alkoholi

Za razliku od etanola, metanola i 2,3 butandiola vriju na znatno višim temperaturama (od 97 do 140 i više °C), pa ...
Novosti