Bouvierova ranina

Bouvierova ranina rana vinska sorta bijeloga grožđa, koja je dobila ime po svom pronalazitelju Clotaru Bouvieru iz Radgone.

Povezano

Benašić, Zvonko

Benašić, Zvonko (1931.-2013.) je autor brojnih knjiga iz vinogradarstva i vinarstva (od kojih spomenimo samo knjige

Slatki maravan

Slatki maravan - naziv kojim se u Dalmaciji označava neugodna bolest vina, u stručnoj literaturi poznatija ...

Lakomica

Lakomica je drveni lijevak izduljena oblika kojim se u bačvu, kroz vranj, ulijeva vino.
Novosti