Botanički pesticidi

Botanički pesticidi zaštitna sredstva koja se pripremaju iz cvijetova, listova, korijena, plodova ili kore nekih biljaka da bi služili u suzbijanju štetnika i bolesti na kulturnom bilju. Takvi pripravci u nekim slučajevima štite biljku i na način da jačaju njenu otpornost prema nekim patogenima, npr. kočeći prodor hifa kroz pore (puči) u tkivo lista i sl.

Povezano

Duhà

Duhà najčešće u kajkavskom govoru, ali i kod gradišćanskih Hrvata oznaka za osjet njuhom (npr. dobra vinska duhà). ...

Karpometrija

Karpometrija je poddisciplina karpologije (znanosti o plodu općenito, poglavito voća), a u našem primjeru ...

Destilat poljoprivrednog podrijetla

Destilat poljoprivrednog podrijetla (voćni, žitni i dr.) je alkoholna kapljevina proizvedena destilacijom na više ...
Novosti