Boca

BOCEai

Boca (od tal. bozza) je vinska ambalaža višestoljetne tradicije, a zbog mogućih prednosti, tehnoloških (višekratna uporaba, laka ponovna preradba), gospodarskih (najprikladnija za transport) i ekoloških (jer najmanje onečišćuje čovjekov okoliš) vjerojatno će to ostati i ubuduće. U boci se vina, naročito u nepodrumskim uvjetima, (pri čemu mislimo na uvjete izvan podruma) najbolje čuvaju, a nije bez značaja ni sve ono drugo (od izgleda do rituala posluživanja) što nam boca omogućuje. Danas se najviše proizvodi bordoška boca od 0,75 i 1 l, premda se litarska u zemljama s višom vinarskom kulturom (poput Francuske) ne upotrebljava za vina. U takvu se bocu pune i bijela vina, makar je njezin oblik prilagođen upravo crnima. Naime, zbog oblika prsnog dijela kod nalijevanja vina u čašu zadržat će eventualni talog (npr. bojila, vinskog kamena).

Ostali najčešće korišteni oblici za vina su rajnska i šampanjska boca, dok se desertna vina obično pune u tzv. sherry bocu. Neke vinogradarske pokrajine zaštitile su oblik boce (npr. Chianti), a to pravo koriste i veće vinarske organizacije, nastojeći na taj način naglasiti prepoznatljivost svojih proizvoda na tržištu. Šampanjci, pjenušava i biser vina pune se u već spomenutu šampanjsku bocu najčešće sadržaja od 0,75 l (a takvu u Champagni nazivaju bouteille, a izgovaraju butej), dok za boce manjeg ili većeg sadržaja imaju posebne nazive, pa onu od 0,20 l nazivaju “a quart” (a kar), od 0,375 l half-botlle, od 1,5 l “magnum”, od 3 l (ili četiri butelje) “jeroboam”, od 4,5 l “rehoboam”, od 6 l (a to znači od 8 butelja) “methusalem”, od 9 l (ili 12 butelja) “salmanasar”, od 12 l (ili 16 butelja) “baltasar”, a od 15 l (t.j. 20 butelja) nabukodonosor”. Bordo (ili bordoške) boce od 1 l u koje se pune stolna vina, ponekad se zatvaraju poklopcima (krunskim i navojnim). Najčešće i najprikladnije je kad su one zatvorene plutenim čepom, no, u novije doba sve češće takav čep zamjenjuju silikonskim.

Povezano

Acetaldehid

Acetaldehid (CH3 CHO) je redovni sastojak vina. Povećan sadržaj acetaldehida kvari vinu organoleptička svojstva pa ...

Sauternes

Sauternes je vinogradarska regija na obali Garonne (Francuska), poznata u vinarskom svijetu po istoimenim ...

PVPP

PVPP je kratica za, [Pravilnikom o proizvodnji vina (NN 2/05.)] dopušteno bistrilo, polivinil polipirrolidon, s ...
Novosti