Bjelančevine

Bjelančevine (proteini) su redoviti sastojci naročito u moštu i mladim vinima. Nose pozitivan električni naboj, pa se s taninom (-) dodanim ili onim što potječe iz grožđa i nalazi se naročito kod crnih vina, talože. Da bi se spriječila takva neugodna pojava u boci, postupcima bistrenja (još u tijeku vrenja bentonitom ili nakon sljubljivanja i tipizacije) vina se stabiliziraju. Dio bjelančevina razgradbom prijeđe u aminokiseline koje su (uz fenolne i masne kiseline, te glikozide) prekursori (preteče nastanku fermentacijom i zrenjem nastalog) aromatskog kompleksa vina (koje čine viši alkoholi, esteri, aldehidi i ketoni).

Povezano

Afus-ali

Afus-ali je najpoznatija zobatica (odnosno stolna sorta vinove loze) u svijetu i na našem tržištu. Veliki grozdovi ...

Kalcij

Kalcij (lat. calcium, hrv. vapno, simbol Ca), je uz berilij (Be), magnezij (Mg), stroncij (Sr), barij (Ba,) i radij

Limunska kiselina

Limunska kiselina (čija je empirijska formula C6H8O7, a racionalna COOH CH2 COH (COOH) CH2 COOH) je redoviti ...
Novosti