Bitartarat

Bitartarat je lat. naziv neutralne soli vinske kiseline koja je najčešće sekundarni kalijev tartarat (empirijska formula C4H2O6K2 racionalna COOK CHOH CHOH COOK) Nastaje u grožđu, a veći dio se istaloži tijekom vrenja i starenja vina kao i striješ, koji je kemijski kisela sol vinske kiseline ili primarni kalijev tartarat (COOH CHOH CHOH COOK). Naime, b. je slabo topiva sol u vodi, a nastankom etanola i padom temperature mladog vina, ta se topivost još više smanjuje.

Povezano

Homer hvali vino

Homer u epu o Odiseju, "jela i pića, što smrtni blaguju ljudi", opisuje u svim pjevanjima, a spominjanje slađahnog,

Gusjenica

Gusjenica je hrvatski naziv za ličinku kukaca iz reda leptira (lat. znanstveni naziv za red leptiri je ...
Novosti