Bistra vina

Bistra vina su dobro školovana vina. Prema prozirnosti i živosti ispred njih su samo kristalno bistra. Ako vino pokazuje i najmanje uočljive znakove opalescencije, tj. difuznog rasipanja svjetla, govorimo o magličastim vinima. Ovakav način procjene bistroće vina vidom, kojim se koristimo prilikom ocjenjivanja (degustacije), u enološkim laboratorijima zamjenjuje pouzdaniji postupak mjerenja bistroće napravom zvanom nefelometar. Mjera za bistroću vina (i tekućina općenito) je NTU (Nephelometric Turbidity Units), a naprava temelji na prolasku svjetla kroz tekućinu.

Povezano

Degmedžić, Ivica

Degmedžić, Ivica (1910.-1988.) kao arheologinja, istraživala antičko doba u Hrvatskoj, a za vinogradare i vinare ...

Martinjdan

Martinjdan je u feudalno doba bio značajan rok za podmirenje kmetskih daća u vinu, tzv. martišćine.

Ketoni

Ketoni su organski spojevi kod kojih je atom ugljika (C) vezan dvostrukom vezom na atom kisika tvoreći učinkovitu ...
Novosti