Bistra vina

Bistra vina su dobro školovana vina. Prema prozirnosti i živosti ispred njih su samo kristalno bistra. Ako vino pokazuje i najmanje uočljive znakove opalescencije, tj. difuznog rasipanja svjetla, govorimo o magličastim vinima. Ovakav način procjene bistroće vina vidom, kojim se koristimo prilikom ocjenjivanja (degustacije), u enološkim laboratorijima zamjenjuje pouzdaniji postupak mjerenja bistroće napravom zvanom nefelometar. Mjera za bistroću vina (i tekućina općenito) je NTU (Nephelometric Turbidity Units), a naprava temelji na prolasku svjetla kroz tekućinu.

Povezano

Antialkoholičar

Antialkoholičar najčešće podrazumijeva osobu koja se zalaže za nekonzumiranje alkoholnih pića (trezvenjaštvo bez i ...

Kalcij

Kalcij (lat. calcium, hrv. vapno, simbol Ca), je uz berilij (Be), magnezij (Mg), stroncij (Sr), barij (Ba,) i radij

Hormoni rasta

Hormoni rasta kod bilja, još i fitohormoni (grč. auksini) složene su organske tvari koje utječu na klijanje, ...
Novosti