Birsa

Birsa to što i birza, bersa, kan i vinski cvijet. Aerobna gljivica Mycoderma vini, na površini slabo alkoholnog, najčešće i nepravilno sulfitiranog vina u otpražnjenoj bačvi ili drugovrsnoj vinskoj posudi razgrađujući etanol na površini stvara bijelo-sive (kod bijelih) ili sivo-rumenkaste (kod rujnih vina) nakupine, koje, kada odebljaju potonu. Osim estetske mane, tako vino mijenja okus i miris, postaje gorkasto i vodenasto, zbog čega se smatra bolesnim i neužitnim za potrošnju. (Zakonom o vinu NN br. 96/03. članak 38, stavak 2) stavljanje u promet takvih vina zabranjeno je i (prema istom ZOV-u članak 76 stavak 9) kažnjivo.

Povezano

Kriomaceracija

Vidi: maceracija, kriokoncentracija i hlađenje grožđa, mošta i vina.

Parafiniranje drvenih vinskih posuda

Parafiniranje drvenih vinskih posuda bila je vrlo značajna radnja u prošlosti, kada se vino pretežito ...

Permakultura

Permakultura je skraćeni naziv za pojam permanentna agrikultura pod kojim se podrazumijeva promišljeno-racionalno ...
Novosti