Bireta

Bireta

Bireta (fr. burette), uska dugačka graduirana (stupnjevana) staklena cijev sa slavinom za ispuštanje tekućine, kojom se mjeri obujam utrošene otopine kod laboratorijske kemijske analize, na osnovi čega se izračunava sadržaj neke tvari u ispitivanom uzorku. Ovakav postupak kvantitativne volumetrijske kemijske analize naziva se titracija.

Povezano

Lapor

Lapor  je tlo nastalo miješanjem gline i vapnenca. Prženjem i mljevenjem lapora (u omjeru od oko tri dijela gline i

Rose

Rose (fr.)  ružičast, kod nas najčešće oznaka za ružičasto-crvenkasta, a rjeđe i za ružičasto rubinskocrvena vina. ...

Grenaš bijeli

Grenaš bijeli vinska sorta bijelog grožđa, koju u Francuskoj nazivaju grenache blanc, u Španjolskoj garnacha ...
Novosti