Bipci

Bipci,u Slavoniji, danas već zaboravljeni naziv za peteljku grožđa.

Povezano

Spavajući ili latentni, odnosno pričuvni pupovi

Spavajući ili latentni, odnosno pričuvni pupovi su korom prekriti, davno prije nastali na osnovi (tj. na bazi) ...

Slador

Slador - (naziv za šećer) V.: sahoroza, glukoza, fruktoza.

Plavo bistrenje

Plavo bistrenje je naziv za postupak odstranjivanja teških metala iz vina, (u koje se uvrštavaju oni čija je ...
Novosti