Biološka desacidifikacija

Biološka desacidifikacija je proces u kojem se aktivnošću mikroorganizama (kvascima, ali znatno više bakterijama) npr. opora jabučna kiselina, razgrađuje u mliječnu (i CO2 koji takvu vinu daje reski okus). Za jako kisela vina iz sjevernih vinorodnih područja ova razgradnja je poželjna, za južnjačka, u pravilu siromašna kiselinama i posebno jabučnom, ovaj proces razgradnje sprječava se pojačanim sulfitiranjem i čuvanjem vina na hladnom. Crna vina nisu biološki stabilna, dok kod njih nije obavljena biološka dezacidifikacija, tj. dok se ne završi preobrazba jabučne u mliječnu kiselinu. To vrijedi i za temeljna vina (natur champagne) u proizvodnji pjenušca.

Povezano

Kućica

Kućica je u Vinodolu i u nekim drugim vinorodnim područjima Hrvatske, naziv zidanice (od kamena zidane kućice) u ...

Peteljka

Peteljka je onaj dio lista ili grozda (u našem primjeru vinove loze) kojom se on drži za mladicu (ljetorast) iz ...

Titracija

Titracija (fr.) je  postupak kojim se iz staklene cijevi za mjerenje obujma (bireta) određuje količina utrošene ...
Novosti