Biologija

Biologija (grč. bios – život, logos – govor, promišljanje) je naziv znanosti koja se bavi proučavanjem živog svijeta na svim razinama, međusobnim odnosima živog svijeta i njihovim odnosima s anorganskom prirodom.
Brojna područja bioloških znanosti proučavaju vinogradarsko – vinarsku djelatnost, od kojih se posebno ističe botanika (znanost o bilju), anatomija (znanosti o stanicama i histologija o tkivu), fiziologija (znanosti o životnim procesima), genetika (znanost o nasljeđivanju), mikologija (znanost o gljivama), bakteriologija (znanost o bakterijama), virologija (znanost o virusima), zoologija (znanost o životonjama, i poglavito entomologija znanost o kukcima) i dr.
Razvojem života na Zamlji bavi se evolucija, a odnosima živog svijeta na okolinu i okoline na njih bavi se ekologija.
Eksplozija znanosti na svim područjima pa tako i razvoj biologije u stalnom je usponu, čemu su značajno doprinijele brojne zaslužne osobe, poput Mendela, Charles Darwina, Louis Pastera, Carl von Linné-a, James Wotsona i Francis Cricka, Miroslav Radmana i drugih.

Povezano

Hrana za kvasac

Hrana za kvasac uobičajeni je naziv za dehidriran i pomno termički obrađen, pa zbog toga, inaktivan kvasac. H.z.k. ...

Mlado vino

Mlado vino (VT) je naziv za vino kod kojega je u cijelosti ili samo djelomično izvršeno alkoholno vrenje i koje ...

Žukva

Žukva je naziv jedne od mnogobrojnih vrsta vrba (rod Salicaceae kojem pripada veći broj vrsta, između ostalih i ...
Novosti