Biocidi

Biocidi se svrstavaju u posebnu skupinu pesticida, ali ne i u onu za zaštitu bilja

Povezano

Napojnica

Vidi: likov, aldomaš,propinacija

Vrsta

Vrsta (lat. species) je u sustavu razvrstavanja živih bića temeljna skupina organizama, građom i izgledom slična, a

Moštenice

Moštenice su zajedničko ime za kultivare grožđa koje se, obzirom na sastav, prerađuju u mošt i vino, za razliku od ...
Novosti