Bijela vina

Bijela vina se proizvode vrenjem mošta bijelih i crnih sorata grožđa (uz uvjet da crne nisu bojadisari), za razliku od crnoga (odnosno crvenog i rosé vina) koje se proizvodi kraćim ili dužim vrenjem masulja (ili kljuka) crnih sorata grožđa. Proizvodnja bijelih vina ima ove faze: runjenje i muljanje svježeg grožđa, sulfitiranje tako proizvedenog masulja, ocjeđivanje radi odvajanja samotoka (ciđa, lita) od masulja, tiještenje ocijeđenog masulja i odvajanje tiještenjem proizvedenog mošta, taloženje ocijeđenog, odnosno tiještenjem dobivenog mošta, vrenje mošta. Općenito se bijela vina (zbog boje i sastava) drže osjetljivijima od crnih, pa njihovoj proizvodnji valja pokloniti posebnu brigu.

Povezano

Keresturi Josip

Keresturi Josip (1739.-1794.) isusovac, profesor na isusovačkoj gimnaziji u Zagrebu, pravnik, bilježnik u ...

vrlo suha vina

Vrlo suhim vinima nazivaju se alkoholizirana vina, bez obzira na to jesu li proizvedena iz nearomatičnih ili ...

Maccabeu

Maccabeu (čit. makabeo) je francuska sorta bijeloga grožđa. Sazrijeva u trećoj epohi. Zbog sposobnosti dobroga ...
Novosti