Bena

Bena autohtona hercegovačka bijela vinska sorta i zobatica, koja se, uz krkošiju spominje kao redovni pratilac žilavke u starim nasadima. Nije se ni u davna vremena prerađivala odvojeno, već je ulazila u sastav vina, što je u prodaji nosilo ime žilavka, gdje se njen količinski udio kretao najviše do 10 %.

Povezano

Priznati, ali ne preporučeni kultivari vinove loze u RH

Pravilnikom o Nacionalnoj listi dopuštenih kultivara vinove loze u RH (NN 159/04) posebno su navedeni preporučeni ...

Kalo

Kalo (tal. calo) je riječ kojom se označava gubitak, odnosno manjak na težini ili obujmu do kojeg dolazi u tijeku ...
Novosti