Baras

Baras (tal. barsa), način uzgoja vinove loze prema potpori, rjeđe i prema načinu rezidbe. U pravilu, to je povišeni uzgoj na 1 do 3 m od tla uređenoj (drvenoj ili metalnoj) podstavi, postolju ili odru. U Hrvatskom primorju (gdje je ovakav naslon vrlo čest) baras se izrađuje od drvenih kolaca postavljenih u pravokutnik. Rašljasti vrhovi kolaca povežu se dugim letvama tzv. “presnicama” i poprijeko s kraćim “križićima”. Na takav “krov” rastegne se i žukovim prutom poveže trs. U primorskim krajevima i u Istri više baras čini jednu brajdu ili brajdicu. Krov barsa može biti ravan (vodoravan) ili kos. Baras se još naziva i ruža ili ruza, dok se odrinom naziva baras na visini od 3 do 6 i više metara. Ponegdje baras nazivaju brajda, drugdje, ako je sa sve četiri strana otvorena, pergola ili pak čardaklija. Baras (ruza, odn. ruža, u požeškom kraju i virnica) služi i kao sjenica, pa se nekad i samo tako imenuje. Baras je i naziv za način rezidbe vinove loze u Hrvatskom primorju kod kojega se na visini od 1 m ostavljaju 2 do 3 lucnja bez prigojnog reznika.

Povezano

Appellation

Appellation (fr.) se na hrv. jezik prevodi kao naziv, priziv, oznaka. U praksi i u tekstovima ovog leksikona ...

Likersko vino

Likersko vino je vrst specijalnoga vina što se proizvodi vrenjem masulja ili soka (mošta), uz dodatak ugušćenog ...
Novosti