Bakanalije

Bakanalije (lat.), u starom Rimu razuzdane višednevne zabave i svetkovine uz opijanje u slavu boga vina Bakha. U takvim, najčešće noćnim orgijama sudjelovale su (a navodno i prednjačile) žene bakantice. Po njima se i danas tako naziva svaka razvratna pijanka i orgija uz opijanje.

Povezano

Etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla

Etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla je, (kako stoji u Pravilniku NN 172/04.), alkohol dobiven rafinacijom ...

Ancellotta

Ancellotta (čitaj ančelota) je talijanska sorta crnog grožđa s obojenim sokom (bojadisari). Uz navedeno i najčešće ...
Novosti