Badanj

Badanj (mađ. bödön), velika, otvorena bačva za grožđe, kominu i vino, a u prošlosti najčešće za vrenje masulja crnog grožđa. Oblikom slična kaci.

Povezano

Enologija

Enologija (grč.), vinarstvo (od grč. oinos: vino i logos: govor ili u prenesenom znanost). Otuda: enolog, vinski ...

Nano

Nano je predmetak – prefiks (lat. riječ u značenju patuljak) kojim se označava milijarditi dio neke fizičke ...

Kvalitetno vino s oznakom kontroliranog podrijetla

Kvalitetno vino s oznakom kontroliranog podrijetla je prema Zakonu o vinu (NN 96/03.) vino proizvedeno od jedne ili
Novosti