Baboov moštomjer

Vidi: klosterneuburška moštna vaga.

Povezano

Cesar Pavao

Cesar, Pavao (1871. 1946.), autor stručnih knjiga, brošura i stručnih članaka iz vinogradarstva (Kako se može ...

Jabučna kiselina

Jabučna kiselina je prirodni sastojak grožđa i vina. (empirijska formula joj je C4H6O5 a racionalna COOH CH2 CHOH ...

Vinjaga

Vinjaga je hrv. ime za samoniklu vinovu lozu, Vitis silvestris, još zvanu šumska loza, vinika i loznica. Vidi: ...
Novosti