Aster yellovs

Aster yellovs (kratica AY) (uz Flavescence doree) jedna od istoznačnica koja se hrvatski označava kao žutica vinove loze.

Povezano

Kiselgur

Kiselgur (još i kieselgur) je trgovački naziv za kremeno brašno koje se priprema mljevenjem algi kremenjašica. ...

Žganica

Žganica je hrv. naziv za alkoholno piće koje se kod nas najčešće naziva rakija (tur. raki, nastalo od arapskog ...

Cviček

Cviček crno lagano (7,5 do 9% vol. ) i kiselo (oko 10 g/l) vino iz dolenjskog, bizeljsko-sremiškog, ...
Novosti