Areometar

Areometar (još i hidrometar), naprava koja se uranja u ispitivanu tekućinu da bi se približno točno odredila njena gustoća (specifična težina) i iz tog podatka računskim putem (ili s priručnim tablicama) izračunao sadržaj neke tvari (npr. šećera u moštu, ili etanola u rakiji, odnosno vinskom destilatu.). Takvi areometri su npr. Oechsleova vaga, Baboov moštomjer (još i klosterneuburška moštna vaga), Balingova moštna vaga, Brixov moštomjer i Baumeov areometar. Neki areometri već na sebi imaju skalu s oznakom koncentracije (npr. šećera). Najčešće korišteni areometri, odnosno gustomjeri u RH su Oechsleova vaga i Baboov moštomjer (još zvan i klosterneuburška moštna vaga). Areometri u pravilu imaju ugrađen toplomjer (termometar) i nose oznaku temperature na koju su baždareni, pa ako je ona u ispitivanoj tekućini viša ili niža valja, prema priručnim tablicama ispraviti očitan podatak.

Povezano

Lužnjača

Lužnjača  je u Istri (Brseč i drugdje) i Hrvatskom primorju naziv za opaku bolest vinove loze lug ili pepelnicu.

Hlađenje grožđa, mošta i vina

Hlađenje grožđa, mošta i vina obavlja se poradi regulacije vrenja mošta i stabilizacije vina. Iako u praksi rjeđe, ...

Kadarun crni

Kadarun crni manje poznata sorta crnog grožđa što se zbog slabe kvalitete i niskog sadržaja šećera, unatoč velikoj ...
Novosti