Ar

Ar naziv za fizikalnu veličinu površine kojoj je oznaka mjerne jedinice a, koji se definira kao 1a = 100 m2 = 1 hm2; 100 a = 1 ha (1 hektar). Vidi: a, metar, hektar, SI (Le System International d’Unites, tj. Međunarodni sustav mjernih jedinica).

Povezano

Frangeš, Oto

Frangeš, Oto (1870.-1945.) Prvi, još 1892. god. u NN obrazlaže potrebu osnivanja Gospodarsko-šumarskog fakulteta. ...

Vinska kultura

Kultura se pojmovno određenje kao jedan segment sveukupnog ljudskog naslijeđa, odnosno kao dio ukupnosti duhovnih i
Novosti