Apsorpcija

Apsorpcija (lat. upijanje) za razliku od adsorpcije (pripijanja) je pojava kada tvar iz jedne faze (na primjer, plinovite zraka) ne prelazi samo na graničnu površinu druge faze (npr. tekućine vina), već se u njoj jednolično raspoređuje. Govorimo da vino apsorbira kisik, SO2, neugodan zadah, pa nekada tu pojavu sprječavamo (npr. nadolijevanjem ili čuvanjem vina da ne dođe u blizinu nekih tvari s jakim vonjem koji bi moglo lako poprimiti itd.), a nekada, pak, potičemo (sulfitiranje).

Povezano

Kraljica vinograda

Kraljica vinograda je rana bijela zobatica koju je uzgojio mađarski selekcionar Mathiasz Janoš 1916. god. ...

Trebbiano toscano

Trebbiano toscano vinska sorta bijeloga grožđa koja u manjem postotku (do 15%) sudjeluje u proizvodnji crnog ...

Decimalni predmeci

Decimalni predmeci međunarodna oznaka prefiksa za decimalne umnoške decimalnih mjernih jedinica. Prema Zakonu o ...
Novosti