Appellation

Appellation (fr.) se na hrv. jezik prevodi kao naziv, priziv, oznaka. U praksi i u tekstovima ovog leksikona ponekad se koristi u zamjenu za AOC.

Povezano

Međunarodni sustav mjernih jedinica

Međunarodni sustav mjernih jedinica je hrvatski naziv za Le System International d’Unites.

EK filtracija

EK filtracija (od njem. Entkeimung=uklanjanje klica, sterilizacija, ...), postupak fine filtracije nekada s ...

Biološka desacidifikacija mošta i vina

Biološka desacidifikacija mošta i vina je nerijetko u vinarskoj terminologiji uobičajeni naziv za jabučno mliječno ...
Novosti