Appellation

Appellation (fr.) se na hrv. jezik prevodi kao naziv, priziv, oznaka. U praksi i u tekstovima ovog leksikona ponekad se koristi u zamjenu za AOC.

Povezano

L’Union internationale des oenologues

L’Union internationale des oenologues je međunarodna udruga enologa koja objedinjava nacionalna društva koja ...

Flotacija

Flotacija (tal. flottazione, splavarenje), odvajanja krutih čestica iz mošta postupkom plutanja, dakle na posve ...

Alkoholi

Alkoholi (od ar. alkuhl, ono što je najfinije, naziv s konca XVI. stoljeća, a navodi ga alkemičar Libavius) su ...
Novosti