Antal

Antal (mađ.), stara mjera za obujam (75 l) i posuda za vino.

Povezano

Duga

Duga (dužica) piljenjem ili cijepanjem iz drva proizvedena daska odgovarajućeg oblika i dimenzija iz kojih se ...

Ninčuša

Ninčuša jedna od mnogih autohtonih dalmatinskih rodnih vinskih sorata crnoga grožđa, čiji se uzgoj Pravilnikom o ...

Šulek Bogoslav

Šulek Bogoslav je (1816.-1895.) Slovak rođen u Subotištu, dolaskom u Slavonski Brod (tada zvan Brod na Savi) sa 22 ...
Novosti