Anioni

Anioni su negativno nabijene čestice (odnosno negativno nabijeni atomi ili skupine atoma – ioni), koji u električnom polju putuju prema anodi.

Povezano

Pečena vina

Pečena vina su specijalna likerska vina proizvedena (ne iz prezrelih i prosušenih bobica grožđa, tzv. suvarka, već)

Ujedinjeno Kraljevstvo

Ujedinjeno Kraljevstvo (Velika Britanija (koju čine Engleska, Škotska i Wales) i Sjeverna Irska) proizvede godišnje

Žutica vinove loze

Žutica vinove loze (tal. flavescenza dorata još označena kraticom FD, engl. grapevine yellows diseases, slov. trsna
Novosti