Anaeroban

Anaeroban ili bez prisutnosti kisika. Tako označavamo organizme odnosno procese u stanicama koji se odvijaju bez prisutnosti kisika. Anaeroban (jednako kao i za aeroban) je oznaka i za okoliš. Organizmi koji mogu opstati i u prisustvu kisika i bez njega, nazivamo fakultativno anaerobnima, odnosno fakultativno aerobnima (od lat. riječi facultas = mogućnost, neobvezatan, promjenjiv u novim uvjetima).

Povezano

Kina vino

Kina vino je naziv tinkture kore kininovca, još zvanom kinovo drvo (čiji je bot. lat. naziv Cinchona succirubrum) u

Zagasitožuta vina

Zagasitožuta vina su smeđasta i smeđa bijela vina su vina s manama, pa se promet i prodaja takvih vina zakonom ...

Anatomija bilja

Anatomija bilja je znanost o temeljnoj građi i sastavu bilja (fitotomija) i dio je anatomije živih bića uopće. ...
Novosti