Alkoholometar

Alkoholometar je naziv areometarske staklene mjerne naprave kojom se na temelju njena uranjanja u ispitivanu alkoholnu kapljevinu (rakiju, vinski alkohol, vinski destilat i dr.) očitava sadržaj etanola. Vidi: denzimetri, hidrometrija.

Povezano

Napojnica

Vidi: likov, aldomaš,propinacija

Vrsta

Vrsta (lat. species) je u sustavu razvrstavanja živih bića temeljna skupina organizama, građom i izgledom slična, a

Moštenice

Moštenice su zajedničko ime za kultivare grožđa koje se, obzirom na sastav, prerađuju u mošt i vino, za razliku od ...
Novosti